Dalinis palūkanų kompensavimas VP2-2.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-02-V
Užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 104 000 000 Lt
Vertinamų paraiškų skaičius 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintų finansuoti paraiškų skaičius 1 Prašomas finansavimas 104 000 000 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 56 000 000 Lt
ES lėšų 56 000 000 Lt
Finansuojamų projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 56 000 000 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 56 000 000 Lt
ES lėšų 56 000 000 Lt
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas Lt
Skirto finansavimo ES dalis Lt
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.3-ŪM-02-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
104 000 000 Lt Taip, 2009-04-24 Taip, 2009-04-24 Netaikoma Finansuoti
56 000 000 Lt
56 000 000 Lt
Įgyvendinimas
Dalinis palūkanų kompensavimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2014 m. Gruodžio 18 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.