Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai VP2-3.2-IVPK-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.2-IVPK-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 50 841 926,55 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 50 841 926,55 €
Skirtas finansavimas Iš viso 60 264 670,46 €
ES lėšų 51 425 940,8 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 60 501 106,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 60 264 670,46 €
ES lėšų 51 425 940,8 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
50 841 926,55 € Taip, 2009-06-18 Taip, 2009-06-18 Netaikoma Finansuoti
60 264 670,46 €
51 425 940,8 €
Baigtas įgyvendinti
Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.