Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-06-K
Visos užregistruotos paraiškos 149 Prašomas finansavimas 61 497 989,63 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 37 Prašomas finansavimas 33 520 105,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 505 774,89 €
ES lėšų 29 505 774,89 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 37 Bendra projektų vertė 33 948 374,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 505 774,89 €
ES lėšų 29 505 774,89 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-014
Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS
22 595,28 € Taip, 2009-04-01 Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-05-04
Nesudaryta sutartis
LIC darbuotojų kompetencijų stiprinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-030
Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
658 029,3 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės žmogiškųjų išteklių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-048
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Pabradės miesto seniūnija
34 600,32 € Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
„Motyvuotas ir kvalifikuotas darbuotojas – darni darbo aplinka ir kokybė“
VP1-1.1-SADM-06-K-01-049
Viešoji įstaiga Utenos menų inkubatorius
222 659,66 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-06-01
Nesudaryta sutartis
Utenos, Šilutės, Radviliškio ir Jurbarko rajonų kūrybinio sektoriaus atstovų kvalifikacijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-051
Viešoji įstaiga Žiegždrių psichiatrijos ligoninė
187 389,37 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Žiegždrių psichiatrijos ligoninės darbuotojų kompetencijos tobulinimas, siekiant gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-056
FINANSŲ ANALITIKŲ ASOCIACIJA
187 736,22 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Finansų ir investicijų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-066
Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė
427 626,71 € Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Plungėje ir Telšiuose
VP1-1.1-SADM-06-K-01-089
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras
89 017,61 € Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Telšių Žemaitės Dramos teatro darbuotojų žinių ir kompetencijų tobulinimas gerinant paslaugų kokybę
VP1-1.1-SADM-06-K-01-097
Viešoji įstaiga "PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS"
19 984,65 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis darbuotojų anglų kalbos žinių ir kompiuterinio raštingumo kėlimas.
VP1-1.1-SADM-06-K-01-098
Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
51 262,74 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų kompetencijos kėlimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 6 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.