Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-06-K
Visos užregistruotos paraiškos 149 Prašomas finansavimas 61 497 989,63 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 37 Prašomas finansavimas 33 520 105,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 505 774,89 €
ES lėšų 29 505 774,89 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 37 Bendra projektų vertė 33 948 374,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 505 774,89 €
ES lėšų 29 505 774,89 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-014
Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS
22 595,28 € Taip, 2009-04-01 Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-05-04
Nesudaryta sutartis
LIC darbuotojų kompetencijų stiprinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-030
Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
658 029,3 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės žmogiškųjų išteklių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-048
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Pabradės miesto seniūnija
34 600,32 € Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
„Motyvuotas ir kvalifikuotas darbuotojas – darni darbo aplinka ir kokybė“
VP1-1.1-SADM-06-K-01-049
Viešoji įstaiga Utenos menų inkubatorius
222 659,66 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-06-01
Nesudaryta sutartis
Utenos, Šilutės, Radviliškio ir Jurbarko rajonų kūrybinio sektoriaus atstovų kvalifikacijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-051
Viešoji įstaiga Žiegždrių psichiatrijos ligoninė
187 389,37 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Žiegždrių psichiatrijos ligoninės darbuotojų kompetencijos tobulinimas, siekiant gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-056
FINANSŲ ANALITIKŲ ASOCIACIJA
187 736,22 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Finansų ir investicijų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-066
Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė
427 626,71 € Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Plungėje ir Telšiuose
VP1-1.1-SADM-06-K-01-089
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras
89 017,61 € Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Telšių Žemaitės Dramos teatro darbuotojų žinių ir kompetencijų tobulinimas gerinant paslaugų kokybę
VP1-1.1-SADM-06-K-01-097
Viešoji įstaiga "PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS"
19 984,65 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis darbuotojų anglų kalbos žinių ir kompiuterinio raštingumo kėlimas.
VP1-1.1-SADM-06-K-01-098
Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
51 262,74 € Taip, 2009-04-01 Ne, 2009-04-01
Nesudaryta sutartis
Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų kompetencijos kėlimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.