Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas VP1-1.1-SADM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-09-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 8 862 372,57 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 8 862 372,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 797 074,48 €
ES lėšų 8 797 074,48 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 8 797 074,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 797 074,48 €
ES lėšų 8 797 074,48 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-09-V-01-001
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
8 862 372,57 € Taip, 2008-10-08 Taip, 2008-10-27 Netaikoma Finansuoti
8 797 074,48 €
8 797 074,48 €
Baigtas įgyvendinti
Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 7 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.