Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas VP1-1.1-SADM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-09-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 8 862 372,57 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 8 862 372,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 797 074,48 €
ES lėšų 8 797 074,48 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 8 797 074,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 797 074,48 €
ES lėšų 8 797 074,48 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-09-V-01-001
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
8 862 372,57 € Taip, 2008-10-08 Taip, 2008-10-27 Netaikoma Finansuoti
8 797 074,48 €
8 797 074,48 €
Baigtas įgyvendinti
Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.