Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas VP1-2.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 13 Prašomas finansavimas 16 555 517,92 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 12 Prašomas finansavimas 15 831 467,87 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 150 683,97 €
ES lėšų 17 032 156,67 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 20 150 683,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 150 683,97 €
ES lėšų 17 032 156,67 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003
Nacionalinis egzaminų centras
1 489 926,44 € Taip, 2012-08-29 Taip, 2012-08-29 Netaikoma Finansuoti
2 038 047,95 €
1 636 416,08 €
Baigtas įgyvendinti
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-007
Viešoji įstaiga DEMOKRATINĖS POLITIKOS INSTITUTAS
37 393,77 € Taip, 2012-03-08 Taip, 2012-03-08 Netaikoma Finansuoti
38 763,9 €
32 949,32 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų parengimas ir viešinimas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-006
Studijų kokybės vertinimo centras
3 069 965,25 € Taip, 2012-01-27 Taip, 2012-01-27 Netaikoma Finansuoti
3 812 219,53 €
3 240 386,6 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-2)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-003
Viešoji įstaiga DEMOKRATINĖS POLITIKOS INSTITUTAS
724 050,05 € Taip, 2010-05-24 Taip, 2010-05-24 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų ir aukštųjų mokyklų pagal aukštojo mokslo studijų krypčių grupes ir/arba kryptis reitingavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
2 461 770,16 € Taip, 2011-10-11 Taip, 2011-10-11 Netaikoma Finansuoti
2 869 830,95 €
2 439 356,3 €
Baigtas įgyvendinti
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002
Nacionalinis egzaminų centras
1 508 572,76 € Taip, 2011-10-11 Taip, 2011-10-11 Netaikoma Finansuoti
2 472 959,55 €
2 102 015,62 €
Baigtas įgyvendinti
"Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas"
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-004
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
1 251 234,28 € Taip, 2010-07-23 Taip, 2010-07-23 Netaikoma Finansuoti
1 264 943,64 €
1 075 202,09 €
Baigtas įgyvendinti
Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-002
Studijų kokybės vertinimo centras
1 665 200,71 € Taip, 2010-06-04 Taip, 2010-06-04 Netaikoma Finansuoti
1 654 809,44 €
1 406 588,02 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-005
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
1 244 720,59 € Taip, 2010-06-28 Taip, 2010-06-28 Netaikoma Finansuoti
2 785 076,49 €
2 367 315,01 €
Baigtas įgyvendinti
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-001
Studijų kokybės vertinimo centras
163 866,14 € Taip, 2010-06-04 Taip, 2010-06-04 Netaikoma Finansuoti
166 190,92 €
141 262,28 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas Studijų kokybės vertinimo centre (VIKOS)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.