Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Visos užregistruotos paraiškos 57 Prašomas finansavimas 23 646 554,47 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 48 Prašomas finansavimas 19 964 994,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 341 572,3 €
ES lėšų 14 299 632,16 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 48 Bendra projektų vertė 16 825 242,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 341 572,3 €
ES lėšų 14 299 632,16 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-011
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
131 748,29 € Taip, 2009-09-08 Ne, 2009-09-08
Nesudaryta sutartis
Studijų sistemos efektyvumo didinimas optimizuojant institucijos valdymo sąrangą ir padalinius
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-022
Lietuvos kūno kultūros akademija
598 050,86 € Taip, 2011-03-15 Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
Lietuvos kūno kultūros akademijos kokybės vadybos sistemos diegimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-026
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
454 335,76 € Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
Europos humanitarinio universiteto kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-028
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
209 847,29 € Taip, 2011-11-24 Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
LCC tarptautinio universiteto veiklos efektyvumo didinimas, diegiant CAF, Lean ir Academic Impact kokybės vadybos sistemų elementus ir taip tobulinant studijų programas bei universiteto veiklos valdymą.
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-030
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
202 334,92 € Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
Kolpingo kolegijos studiju sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004
Mykolo Romerio universitetas
581 833,29 € Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Finansuoti
384 877,78 €
337 121,21 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-029
Lietuvos edukologijos universitetas
689 597,14 € Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Vilniaus pedagoginio universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031
Klaipėdos valstybinė kolegija
322 353,14 € Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Finansuoti
309 833,47 €
281 131,93 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001
Lietuvos edukologijos universitetas
455 685,24 € Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Finansuoti
255 444,86 €
221 559,31 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
287 988,01 € Taip, 2011-12-15 Taip, 2011-12-15 Taip, 2011-12-15 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Atitinkančių ES reikalavimus suvirinimo personalo rengimo programų ir sertifikavimo sistemos įdiegimas Lietuvoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.