Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Visos užregistruotos paraiškos 57 Prašomas finansavimas 23 646 554,47 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 48 Prašomas finansavimas 19 964 994,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 341 572,3 €
ES lėšų 14 299 632,16 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 48 Bendra projektų vertė 16 825 242,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 341 572,3 €
ES lėšų 14 299 632,16 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-011
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
131 748,29 € Taip, 2009-09-08 Ne, 2009-09-08
Nesudaryta sutartis
Studijų sistemos efektyvumo didinimas optimizuojant institucijos valdymo sąrangą ir padalinius
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-022
Lietuvos kūno kultūros akademija
598 050,86 € Taip, 2011-03-15 Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
Lietuvos kūno kultūros akademijos kokybės vadybos sistemos diegimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-026
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
454 335,76 € Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
Europos humanitarinio universiteto kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-028
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
209 847,29 € Taip, 2011-11-24 Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
LCC tarptautinio universiteto veiklos efektyvumo didinimas, diegiant CAF, Lean ir Academic Impact kokybės vadybos sistemų elementus ir taip tobulinant studijų programas bei universiteto veiklos valdymą.
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-030
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
202 334,92 € Ne, 2011-11-24
Nesudaryta sutartis
Kolpingo kolegijos studiju sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004
Mykolo Romerio universitetas
581 833,29 € Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Finansuoti
384 877,78 €
337 121,21 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-029
Lietuvos edukologijos universitetas
689 597,14 € Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Vilniaus pedagoginio universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031
Klaipėdos valstybinė kolegija
322 353,14 € Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-05-20 Finansuoti
309 833,47 €
281 131,93 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001
Lietuvos edukologijos universitetas
455 685,24 € Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Taip, 2012-02-10 Finansuoti
255 444,86 €
221 559,31 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
287 988,01 € Taip, 2011-12-15 Taip, 2011-12-15 Taip, 2011-12-15 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Atitinkančių ES reikalavimus suvirinimo personalo rengimo programų ir sertifikavimo sistemos įdiegimas Lietuvoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Kovo 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.