Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 12 Prašomas finansavimas 26 622 090,38 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 24 459 039,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 670 470,57 €
ES lėšų 22 197 107,56 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 26 083 543,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 670 470,57 €
ES lėšų 22 197 107,56 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010
Ugdymo plėtotės centras
1 423 759,56 € Taip, 2012-11-12 Taip, 2012-11-12 Netaikoma Finansuoti
2 401 882,54 €
2 067 696,18 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009
Ugdymo plėtotės centras
5 304 926,91 € Taip, 2012-03-23 Taip, 2012-03-23 Netaikoma Finansuoti
4 788 986,34 €
4 156 522,82 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra - II etapas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008
Ugdymo plėtotės centras
3 475 440,22 € Taip, 2011-09-28 Taip, 2011-09-28 Netaikoma Finansuoti
3 417 119,7 €
2 904 551,75 €
Baigtas įgyvendinti
"Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis", santraupa (toliau - UTNSM)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001
Švietimo informacinių technologijų centras
355 068,35 € Taip, 2011-09-13 Taip, 2011-09-13 Netaikoma Finansuoti
541 592,33 €
469 748,45 €
Baigtas įgyvendinti
Portalo „E. mokykla“ plėtra
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003
Ugdymo plėtotės centras
1 754 700,53 € Taip, 2011-08-29 Taip, 2011-08-29 Netaikoma Finansuoti
2 002 422,98 €
1 754 700,52 €
Baigtas įgyvendinti
Pradinio ugdymo tobulinimas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-007
Švietimo informacinių technologijų centras
868 056,36 € Taip, 2010-09-22 Taip, 2010-09-22 Netaikoma Finansuoti
1 033 795,59 €
897 183,81 €
Baigtas įgyvendinti
Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006
Ugdymo plėtotės centras
1 787 952,39 € Taip, 2010-09-17 Taip, 2010-09-17 Netaikoma Finansuoti
1 770 654,14 €
1 535 938,86 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001
Ugdymo plėtotės centras
5 618 628,36 € Taip, 2010-07-29 Taip, 2010-07-29 Netaikoma Finansuoti
5 844 985,09 €
5 122 088,09 €
Baigtas įgyvendinti
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-003
Pedagogų profesinės raidos centras
1 824 606,12 € Taip, 2009-01-20 Taip, 2009-02-13 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra (PKTSP)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-005
Švietimo informacinių technologijų centras
338 444,45 € Taip, 2009-01-21 Taip, 2009-01-30 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
E. aplanko taikymas pedagogų kompetencijai plėtoti, nagrinėjant jo taikymo pedagoginiame - kompiuteriniame raštingume atvejį
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.