Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Visos užregistruotos paraiškos 51 Prašomas finansavimas 27 882 763,95 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 51 Prašomas finansavimas 27 882 763,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 340 903,45 €
ES lėšų 26 832 540,09 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 51 Bendra projektų vertė 32 626 622,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 340 903,45 €
ES lėšų 26 832 540,09 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
727 185,5 € Taip, 2013-04-16 Taip, 2013-04-16 Netaikoma Finansuoti
868 459,66 €
738 277,56 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-017
Vilniaus universitetas
130 329,01 € Taip, 2013-03-08 Taip, 2013-03-08 Netaikoma Finansuoti
130 329,01 €
130 329,01 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016
Vilniaus kolegija
126 873,55 € Taip, 2012-12-12 Taip, 2012-12-12 Netaikoma Finansuoti
125 728,45 €
125 728,45 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015
Mykolo Romerio universitetas
289 620,02 € Taip, 2012-11-29 Taip, 2012-11-29 Netaikoma Finansuoti
288 964,91 €
288 964,91 €
Baigtas įgyvendinti
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-013
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
119 613,07 € Taip, 2012-11-16 Taip, 2012-11-16 Netaikoma Finansuoti
119 613,07 €
119 613,07 €
Baigtas įgyvendinti
„Turizmo sektoriaus vadovų, vadybininkų ir aptarnaujančio personalo žinių ir įgūdžių“ mokymo programa
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-014
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
289 596,75 € Taip, 2012-11-16 Taip, 2012-11-16 Netaikoma Finansuoti
289 596,46 €
289 596,46 €
Baigtas įgyvendinti
Kas svarbiau: sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007
Vytauto Didžiojo universitetas
0 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
258 197,47 €
258 197,47 €
Baigtas įgyvendinti
Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008
Šiaulių universitetas
289 620,02 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
243 076,74 €
243 076,74 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010
Panevėžio kolegija
217 374,02 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
217 269,47 €
217 269,47 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
289 620,02 € Taip, 2012-11-06 Taip, 2012-11-06 Netaikoma Finansuoti
287 795,38 €
244 626,08 €
Baigtas įgyvendinti
LieDM tinklo plėtra
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.