Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Visos užregistruotos paraiškos 51 Prašomas finansavimas 27 882 763,95 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 51 Prašomas finansavimas 27 882 763,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 340 903,45 €
ES lėšų 26 832 540,09 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 51 Bendra projektų vertė 32 626 622,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 340 903,45 €
ES lėšų 26 832 540,09 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
727 185,5 € Taip, 2013-04-16 Taip, 2013-04-16 Netaikoma Finansuoti
868 459,66 €
738 277,56 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-017
Vilniaus universitetas
130 329,01 € Taip, 2013-03-08 Taip, 2013-03-08 Netaikoma Finansuoti
130 329,01 €
130 329,01 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016
Vilniaus kolegija
126 873,55 € Taip, 2012-12-12 Taip, 2012-12-12 Netaikoma Finansuoti
125 728,45 €
125 728,45 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015
Mykolo Romerio universitetas
289 620,02 € Taip, 2012-11-29 Taip, 2012-11-29 Netaikoma Finansuoti
288 964,91 €
288 964,91 €
Baigtas įgyvendinti
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-013
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
119 613,07 € Taip, 2012-11-16 Taip, 2012-11-16 Netaikoma Finansuoti
119 613,07 €
119 613,07 €
Baigtas įgyvendinti
„Turizmo sektoriaus vadovų, vadybininkų ir aptarnaujančio personalo žinių ir įgūdžių“ mokymo programa
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-014
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
289 596,75 € Taip, 2012-11-16 Taip, 2012-11-16 Netaikoma Finansuoti
289 596,46 €
289 596,46 €
Baigtas įgyvendinti
Kas svarbiau: sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007
Vytauto Didžiojo universitetas
0 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
258 197,47 €
258 197,47 €
Baigtas įgyvendinti
Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008
Šiaulių universitetas
289 620,02 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
243 076,74 €
243 076,74 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010
Panevėžio kolegija
217 374,02 € Taip, 2012-11-15 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
217 269,47 €
217 269,47 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
289 620,02 € Taip, 2012-11-06 Taip, 2012-11-06 Netaikoma Finansuoti
287 795,38 €
244 626,08 €
Baigtas įgyvendinti
LieDM tinklo plėtra
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.