Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas VP1-2.2-ŠMM-05-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Visos užregistruotos paraiškos 155 Prašomas finansavimas 37 305 928,22 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 55 Prašomas finansavimas 14 391 696,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 728 327,26 €
ES lėšų 11 258 645,74 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 53 Bendra projektų vertė 12 699 084,36 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 227 628,19 €
ES lėšų 10 786 283,53 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-001
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai"
185 030,14 € Taip, 2010-08-25 Ne, 2010-08-25
Nesudaryta sutartis
Lietuvių kalbos mokymas(is) - svarbiausias užsieniečių vaikų socializacijos veiksnys
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-005
Saugaus eismo mokymo asociacija
277 961,94 € Taip, 2010-07-08 Ne, 2010-07-08
Nesudaryta sutartis
"Saugūs vaikai kelyje"
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-006
Viešoji įstaiga "Vaiko labui"
280 909,12 € Taip, 2010-08-25 Ne, 2010-08-25
Nesudaryta sutartis
Mokyklų, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenės, siekiančios vaikų emocinės gerovės, modelio diegimas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-007
Širvintų rajono Švietimo centras
227 690,86 € Taip, 2010-09-17 Ne, 2010-09-17
Nesudaryta sutartis
Tarpkultūrinio švietimo modelio įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokykloje
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-008
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
179 206,29 € Taip, 2010-07-22 Ne, 2010-07-22
Nesudaryta sutartis
Mokausi pats ir mokau kitus
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-009
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras
176 598,41 € Taip, 2010-09-17 Ne, 2010-09-17
Nesudaryta sutartis
Kūrybiškumas - raktas į nepažintą pasaulį
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-010
Viešoji įstaiga "IS Projektai"
187 287,71 € Taip, 2010-07-22 Ne, 2010-07-22
Nesudaryta sutartis
Netradicinis ugdymo modelis "Renkuosi profesiją" - atvira informacinė sistema elektroninėje terpėje bendrojo lavinimo mokykloms "Renkuosi profesiją" (toliau - AISET "Renkuosi profesiją").
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-011
Kauno technologijos universitetas
218 228,91 € Taip, 2010-09-17 Ne, 2010-09-17
Nesudaryta sutartis
MOKYMASIS VEIKIANT MOKYKLOS IR UNIVERSITETO SANGLAUDOS APLINKOJE
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-012
Kretingos rajono pedagogų švietimo centras
252 264,54 € Ne, 2010-07-08
Nesudaryta sutartis
"Ankstyvas karjeros planavimas, plėtojant nuoseklų socialinį ir emocinį ugdymą"
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-013
Nacionaline katalikiškųjų mokyklų asociacija
285 636,01 € Taip, 2010-08-25 Ne, 2010-08-25
Nesudaryta sutartis
Modelio, skatinančio katalikiškos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, įgyvendinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.