Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas VP1-2.2-ŠMM-05-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Visos užregistruotos paraiškos 155 Prašomas finansavimas 37 305 928,22 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 55 Prašomas finansavimas 14 391 696,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 728 327,26 €
ES lėšų 11 258 645,74 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 53 Bendra projektų vertė 12 699 084,36 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 227 628,19 €
ES lėšų 10 786 283,53 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-001
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai"
185 030,14 € Taip, 2010-08-25 Ne, 2010-08-25
Nesudaryta sutartis
Lietuvių kalbos mokymas(is) - svarbiausias užsieniečių vaikų socializacijos veiksnys
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-005
Saugaus eismo mokymo asociacija
277 961,94 € Taip, 2010-07-08 Ne, 2010-07-08
Nesudaryta sutartis
"Saugūs vaikai kelyje"
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-006
Viešoji įstaiga "Vaiko labui"
280 909,12 € Taip, 2010-08-25 Ne, 2010-08-25
Nesudaryta sutartis
Mokyklų, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenės, siekiančios vaikų emocinės gerovės, modelio diegimas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-007
Širvintų rajono Švietimo centras
227 690,86 € Taip, 2010-09-17 Ne, 2010-09-17
Nesudaryta sutartis
Tarpkultūrinio švietimo modelio įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokykloje
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-008
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
179 206,29 € Taip, 2010-07-22 Ne, 2010-07-22
Nesudaryta sutartis
Mokausi pats ir mokau kitus
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-009
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras
176 598,41 € Taip, 2010-09-17 Ne, 2010-09-17
Nesudaryta sutartis
Kūrybiškumas - raktas į nepažintą pasaulį
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-010
Viešoji įstaiga "IS Projektai"
187 287,71 € Taip, 2010-07-22 Ne, 2010-07-22
Nesudaryta sutartis
Netradicinis ugdymo modelis "Renkuosi profesiją" - atvira informacinė sistema elektroninėje terpėje bendrojo lavinimo mokykloms "Renkuosi profesiją" (toliau - AISET "Renkuosi profesiją").
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-011
Kauno technologijos universitetas
218 228,91 € Taip, 2010-09-17 Ne, 2010-09-17
Nesudaryta sutartis
MOKYMASIS VEIKIANT MOKYKLOS IR UNIVERSITETO SANGLAUDOS APLINKOJE
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-012
Kretingos rajono pedagogų švietimo centras
252 264,54 € Ne, 2010-07-08
Nesudaryta sutartis
"Ankstyvas karjeros planavimas, plėtojant nuoseklų socialinį ir emocinį ugdymą"
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-013
Nacionaline katalikiškųjų mokyklų asociacija
285 636,01 € Taip, 2010-08-25 Ne, 2010-08-25
Nesudaryta sutartis
Modelio, skatinančio katalikiškos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, įgyvendinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Rugpjūčio 5 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.