Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje VP1-2.2-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Visos užregistruotos paraiškos 5 Prašomas finansavimas 8 471 437,67 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 5 Prašomas finansavimas 8 471 437,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 710 128,03 €
ES lėšų 8 253 608,82 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 9 710 128,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 710 128,03 €
ES lėšų 8 253 608,82 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-06-V-03-001
Ugdymo plėtotės centras
289 620,02 € Taip, 2013-06-26 Taip, 2013-06-26 Netaikoma Finansuoti
925 265,38 €
786 475,57 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-002
Ugdymo plėtotės centras
2 389 417,28 € Taip, 2011-12-30 Taip, 2011-12-30 Netaikoma Finansuoti
2 939 037,35 €
2 498 181,75 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-003
Ugdymo plėtotės centras
1 158 480,07 € Taip, 2011-12-28 Taip, 2011-12-28 Netaikoma Finansuoti
1 284 866,08 €
1 092 136,17 €
Baigtas įgyvendinti
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-001
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras
2 027 340,13 € Taip, 2010-02-10 Taip, 2010-02-10 Netaikoma Finansuoti
1 954 882,99 €
1 661 650,54 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas
VP1-2.2-ŠMM-06-V-01-001
Švietimo plėtotės centras
2 606 580,17 € Taip, 2008-12-12 Taip, 2009-01-15 Netaikoma Finansuoti
2 606 076,23 €
2 215 164,79 €
Baigtas įgyvendinti
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Balandžio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.