Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Visos užregistruotos paraiškos 259 Prašomas finansavimas 94 387 969,88 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 165 Prašomas finansavimas 56 171 481,77 €
Skirtas finansavimas Iš viso 46 123 330,69 €
ES lėšų 41 651 879,08 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 164 Bendra projektų vertė 48 569 235,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 45 739 666,6 €
ES lėšų 41 336 177,77 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-001
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
286 802,59 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studijų programų atnaujinimas bei inovatyvių mokymo(si) metodų diegimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-002
Vilniaus kolegija
166 591,17 € Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto pedagogų rengimo programų, orientuojamų į studijų rezultatus, tobulinimas (toliau- Pedagogų rengimo programų tobulinimas)
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-006
Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija
289 406,28 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Inovatyvaus studijų metodo(-ų) integravimas koleginėse vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programose, skatinant būsimo specialisto profesinės brandos ugdymą
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-008
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
214 190,8 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Europos humanitarinio universiteto penkių bakalauro programų transformacija
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-011
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
229 965,09 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Studijų programų atnaujinimas Lietuvos ir Europos kintančių verslo iššūkių kontekste
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-014
Kauno kolegija
258 337,77 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studijų programų jungimas ir atnaujinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-015
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
288 886,7 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
INOVATYVIOS STUDIJOS: TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO IR VERSLUMO SKATINIMO LINK
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-016
Vilniaus pedagoginis universitetas
183 102,99 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Verslumo ugdymas socialinėje- edukacinėje veikloje
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-018
Marijampolės kolegija
285 557,81 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Pedagoginių studijų programų atnaujinimas siekiant efektyvinti studijų kokybę ir praktinį rengimą
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-024
Lietuvos teisininkų draugija
550 278,04 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Kompleksinės I pakopos ir vientisųjų studijų MRU, VDU, Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas tarpdisciplininėms studijoms
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.