Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Visos užregistruotos paraiškos 259 Prašomas finansavimas 94 387 969,88 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 165 Prašomas finansavimas 56 171 481,77 €
Skirtas finansavimas Iš viso 46 123 330,69 €
ES lėšų 41 651 879,08 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 164 Bendra projektų vertė 48 569 235,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 45 739 666,6 €
ES lėšų 41 336 177,77 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-001
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
286 802,59 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studijų programų atnaujinimas bei inovatyvių mokymo(si) metodų diegimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-002
Vilniaus kolegija
166 591,17 € Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto pedagogų rengimo programų, orientuojamų į studijų rezultatus, tobulinimas (toliau- Pedagogų rengimo programų tobulinimas)
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-006
Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija
289 406,28 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Inovatyvaus studijų metodo(-ų) integravimas koleginėse vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programose, skatinant būsimo specialisto profesinės brandos ugdymą
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-008
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
214 190,8 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Europos humanitarinio universiteto penkių bakalauro programų transformacija
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-011
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
229 965,09 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Studijų programų atnaujinimas Lietuvos ir Europos kintančių verslo iššūkių kontekste
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-014
Kauno kolegija
258 337,77 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studijų programų jungimas ir atnaujinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-015
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
288 886,7 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
INOVATYVIOS STUDIJOS: TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO IR VERSLUMO SKATINIMO LINK
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-016
Vilniaus pedagoginis universitetas
183 102,99 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Verslumo ugdymas socialinėje- edukacinėje veikloje
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-018
Marijampolės kolegija
285 557,81 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Pedagoginių studijų programų atnaujinimas siekiant efektyvinti studijų kokybę ir praktinį rengimą
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-024
Lietuvos teisininkų draugija
550 278,04 € Taip, 2009-12-07 Ne, 2009-12-07
Nesudaryta sutartis
Kompleksinės I pakopos ir vientisųjų studijų MRU, VDU, Kauno kolegijos studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas tarpdisciplininėms studijoms
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Gruodžio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.