Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Visos užregistruotos paraiškos 8 Prašomas finansavimas 9 796 553,53 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 8 Prašomas finansavimas 9 796 553,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 971 112,01 €
ES lėšų 11 875 445,21 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 8 Bendra projektų vertė 13 971 112,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 971 112,01 €
ES lėšų 11 875 445,21 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005
Vilniaus universitetas
1 435 905,26 € Taip, 2012-07-20 Taip, 2012-07-20 Netaikoma Finansuoti
1 544 297,77 €
1 312 653,11 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006
Vytauto Didžiojo universitetas
833 410,57 € Taip, 2012-07-20 Taip, 2012-07-20 Netaikoma Finansuoti
849 305,2 €
721 909,42 €
Baigtas įgyvendinti
Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007
Lietuvos edukologijos universitetas
1 095 342,91 € Taip, 2012-07-20 Taip, 2012-07-20 Netaikoma Finansuoti
1 095 082,25 €
930 819,91 €
Baigtas įgyvendinti
LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ AKADEMINIO MOBILUMO SKATINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004
Studijų kokybės vertinimo centras
693 710,12 € Taip, 2011-12-28 Taip, 2011-12-28 Netaikoma Finansuoti
670 198,1 €
569 668,39 €
Baigtas įgyvendinti
Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas (KAPRIS)
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002
Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, tarptautinės organizacijos biuras, veikiantis Lietuvoje
868 860,06 € Taip, 2010-10-14 Taip, 2010-10-14 Netaikoma Finansuoti
854 136,93 €
726 016,39 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003
Kauno technologijos universitetas
579 240,04 € Taip, 2010-10-14 Taip, 2010-10-14 Netaikoma Finansuoti
579 240,04 €
492 354,03 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas.
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001
Švietimo mainų paramos fondas
2 841 984,77 € Taip, 2010-08-16 Taip, 2010-08-16 Netaikoma Finansuoti
6 930 751,92 €
5 891 139,13 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001
Vilniaus universitetas
1 448 099,8 € Taip, 2009-06-17 Taip, 2009-07-10 Netaikoma Finansuoti
1 448 099,8 €
1 230 884,83 €
Baigtas įgyvendinti
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.