Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 19 172 845,23 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 19 172 845,23 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 317 622,22 €
ES lėšų 13 869 978,87 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 16 317 622,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 317 622,22 €
ES lėšų 13 869 978,87 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
15 959 511,12 € Taip, 2010-04-09 Taip, 2010-04-09 Netaikoma Finansuoti
12 481 912,94 €
10 609 626,01 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001
Vilniaus universitetas
3 213 334,11 € Taip, 2010-03-26 Taip, 2010-03-26 Netaikoma Finansuoti
3 835 709,28 €
3 260 352,86 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.