Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 028 057,81 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 028 057,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 992 064,99 €
ES lėšų 1 693 255,24 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 1 992 064,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 992 064,99 €
ES lėšų 1 693 255,24 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-02-V-02-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
1 507 010,25 € Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-11-29 Netaikoma Finansuoti
1 471 819,1 €
1 251 046,24 €
Baigtas įgyvendinti
Alternatyvusis ugdymas
VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
521 047,56 € Taip, 2008-10-28 Taip, 2008-11-18 Netaikoma Finansuoti
520 245,89 €
442 209 €
Baigtas įgyvendinti
Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.