Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 028 057,81 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 028 057,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 992 064,99 €
ES lėšų 1 693 255,24 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 1 992 064,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 992 064,99 €
ES lėšų 1 693 255,24 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-02-V-02-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
1 507 010,25 € Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-11-29 Netaikoma Finansuoti
1 471 819,1 €
1 251 046,24 €
Baigtas įgyvendinti
Alternatyvusis ugdymas
VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
521 047,56 € Taip, 2008-10-28 Taip, 2008-11-18 Netaikoma Finansuoti
520 245,89 €
442 209 €
Baigtas įgyvendinti
Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.