Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse VP1-2.3-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 4 Prašomas finansavimas 9 294 629,57 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 4 Prašomas finansavimas 9 294 629,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 436 770,7 €
ES lėšų 8 021 255,09 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 9 436 770,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 436 770,7 €
ES lėšų 8 021 255,09 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-002
Ugdymo plėtotės centras
289 620,02 € Taip, 2012-07-16 Taip, 2012-07-16 Netaikoma Finansuoti
362 025,02 €
307 721,27 €
Įgyvendinimas
Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
5 409 319,97 € Taip, 2011-12-13 Taip, 2011-12-13 Netaikoma Finansuoti
5 494 864,43 €
4 670 634,75 €
Baigtas įgyvendinti
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)
VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-002
Mokytojų kompetencijos centras
3 279 280,58 € Taip, 2008-11-05 Taip, 2008-11-19 Netaikoma Finansuoti
3 279 280,58 €
2 787 388,5 €
Baigtas įgyvendinti
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-001
Švietimo informacinių technologijų centras
316 409 € Taip, 2008-10-07 Taip, 2008-10-29 Netaikoma Finansuoti
300 600,67 €
255 510,57 €
Baigtas įgyvendinti
Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.