Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą VP1-2.3-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-04-V
Visos užregistruotos paraiškos 12 Prašomas finansavimas 11 906 309,43 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 12 Prašomas finansavimas 11 906 309,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 222 796,1 €
ES lėšų 11 414 934,99 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 13 429 990,33 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 222 796,1 €
ES lėšų 11 415 587,98 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
805 417,83 € Taip, 2011-11-28 Taip, 2011-11-28 Netaikoma Finansuoti
1 173 733,1 €
1 015 810,57 €
Baigtas įgyvendinti
Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra II etapas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 551 660,83 € Taip, 2011-11-28 Taip, 2011-11-28 Netaikoma Finansuoti
2 005 584,88 €
1 734 369,02 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 073 219,71 € Taip, 2011-11-28 Taip, 2011-11-28 Netaikoma Finansuoti
1 144 336,16 €
990 784,85 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 679 574,55 € Taip, 2011-11-28 Taip, 2011-11-28 Netaikoma Finansuoti
2 129 674,14 €
1 841 685,56 €
Baigtas įgyvendinti
Saugios aplinkos mokykloje kūrimas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-001
Ugdymo plėtotės centras
631 975,79 € Taip, 2011-10-27 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
617 223,36 €
533 971,69 €
Baigtas įgyvendinti
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas taikant šiuolaikines priemones
VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-001
Vilniaus universitetas
666 126,04 € Taip, 2011-08-29 Taip, 2011-08-29 Netaikoma Finansuoti
634 951,34 €
539 708,64 €
Baigtas įgyvendinti
Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS
VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-002
Klaipėdos universitetas
202 734,01 € Taip, 2011-08-29 Taip, 2011-08-29 Netaikoma Finansuoti
201 343,84 €
171 142,26 €
Baigtas įgyvendinti
Psichologinės pagalbos efektyvumo didinimas vykdant tikslines perkvalifikavimo studijas Klaipėdos universitete (PPED)
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
878 649,21 € Taip, 2009-03-23 Taip, 2009-03-23 Netaikoma Finansuoti
872 152,75 €
752 703,21 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 491 992,01 € Taip, 2009-03-13 Taip, 2009-03-13 Netaikoma Finansuoti
1 489 049,94 €
1 284 966,96 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 169 630,44 € Taip, 2009-01-28 Taip, 2009-02-10 Netaikoma Finansuoti
1 168 920,59 €
1 008 724,11 €
Baigtas įgyvendinti
Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.