Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-06-K
Visos užregistruotos paraiškos 6 Prašomas finansavimas 2 035 094,52 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 4 Prašomas finansavimas 1 466 461,24 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 416 461,13 €
ES lėšų 1 203 991,96 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 1 416 461,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 416 461,13 €
ES lėšų 1 203 991,96 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-002
Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"
279 294,78 € Ne, 2011-01-18
Nesudaryta sutartis
Švietimo aplinkos modelio, tenkinančio gabių vaikų poreikius, sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo institucijose
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-003
Viešoji įstaiga "Sėkmės mokykla"
289 338,5 € Taip, 2011-02-15 Ne, 2011-02-15
Nesudaryta sutartis
"Gabių vaikų socialinių, komunikacinių kompetencijų bei kūrybiškumo atpažinimo ir ugdymo metodų diegimas bendrojo lavinimo mokyklose"
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004
Vilniaus universitetas
708 366,14 € Taip, 2011-04-08 Taip, 2011-04-08 Taip, 2011-03-07 Finansuoti
701 964,78 €
596 670,06 €
Baigtas įgyvendinti
Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001
Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija"
284 571,07 € Taip, 2011-03-07 Taip, 2011-03-07 Taip, 2011-03-07 Finansuoti
267 506,95 €
227 380,91 €
Baigtas įgyvendinti
Gabių mokinių ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005
Vytauto Didžiojo universitetas
289 281,63 € Taip, 2011-03-07 Taip, 2011-03-07 Taip, 2011-03-07 Finansuoti
284 526,47 €
241 847,5 €
Baigtas įgyvendinti
Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-006
GABIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
184 242,4 € Taip, 2011-03-07 Taip, 2011-03-07 Taip, 2011-03-07 Finansuoti
162 462,93 €
138 093,49 €
Baigtas įgyvendinti
"Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose"
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.