Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 11 Prašomas finansavimas 22 023 194,63 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 11 Prašomas finansavimas 22 023 194,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 701 685,95 €
ES lėšų 23 391 607,62 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 36 705 262,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 701 685,95 €
ES lėšų 23 391 607,62 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006
Vilniaus dailės akademija
724 050,17 € Taip, 2012-04-05 Taip, 2012-04-05 Netaikoma Finansuoti
394 546,66 €
335 364,66 €
Baigtas įgyvendinti
Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje.
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007
Kauno technologijos universitetas
1 013 670,06 € Taip, 2011-12-13 Taip, 2011-12-13 Netaikoma Finansuoti
1 013 670,06 €
861 619,56 €
Baigtas įgyvendinti
Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stirinimas (UniGeb)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002
Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS
579 240,04 € Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-11-29 Netaikoma Finansuoti
579 240,04 €
492 354,03 €
Baigtas įgyvendinti
Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005
Viešoji įstaiga "Saulėtekio slėnis"
579 240,04 € Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-11-29 Netaikoma Finansuoti
435 861,91 €
370 482,62 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003
Lietuvos mokslo taryba
2 315 728,68 € Taip, 2011-11-14 Taip, 2011-11-14 Netaikoma Finansuoti
3 111 698,71 €
2 644 934,45 €
Baigtas įgyvendinti
STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS. II ETAPAS.
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004
Lietuvos mokslo taryba
5 297 844,94 € Taip, 2011-11-08 Taip, 2011-11-08 Netaikoma Finansuoti
6 419 042,52 €
3 882 154,56 €
Baigtas įgyvendinti
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje (II-asis etapas)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001
Lietuvos mokslo taryba
2 589 055,84 € Taip, 2011-03-01 Taip, 2011-03-01 Netaikoma Finansuoti
6 509 677,48 €
4 643 236,16 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Vytauto Didžiojo universitetas
4 151 021,2 € Taip, 2011-03-01 Taip, 2011-03-01 Netaikoma Finansuoti
9 864 733,32 €
5 096 102,24 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001
Lietuvos mokslo taryba
868 633,57 € Taip, 2009-09-07 Taip, 2009-09-07 Netaikoma Finansuoti
2 008 524,57 €
1 815 732,54 €
Baigtas įgyvendinti
Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas
VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001
Lietuvos mokslo taryba
2 475 580,98 € Taip, 2009-02-03 Taip, 2009-02-10 Netaikoma Finansuoti
4 935 561,57 €
2 034 867,05 €
Baigtas įgyvendinti
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.