Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 11 Prašomas finansavimas 22 023 194,63 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 11 Prašomas finansavimas 22 023 194,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 701 685,95 €
ES lėšų 23 391 607,62 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 36 705 262,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 701 685,95 €
ES lėšų 23 391 607,62 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006
Vilniaus dailės akademija
724 050,17 € Taip, 2012-04-05 Taip, 2012-04-05 Netaikoma Finansuoti
394 546,66 €
335 364,66 €
Baigtas įgyvendinti
Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje.
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007
Kauno technologijos universitetas
1 013 670,06 € Taip, 2011-12-13 Taip, 2011-12-13 Netaikoma Finansuoti
1 013 670,06 €
861 619,56 €
Baigtas įgyvendinti
Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stirinimas (UniGeb)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002
Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS
579 240,04 € Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-11-29 Netaikoma Finansuoti
579 240,04 €
492 354,03 €
Baigtas įgyvendinti
Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005
Viešoji įstaiga "Saulėtekio slėnis"
579 240,04 € Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-11-29 Netaikoma Finansuoti
435 861,91 €
370 482,62 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003
Lietuvos mokslo taryba
2 315 728,68 € Taip, 2011-11-14 Taip, 2011-11-14 Netaikoma Finansuoti
3 111 698,71 €
2 644 934,45 €
Baigtas įgyvendinti
STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS. II ETAPAS.
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004
Lietuvos mokslo taryba
5 297 844,94 € Taip, 2011-11-08 Taip, 2011-11-08 Netaikoma Finansuoti
6 419 042,52 €
3 882 154,56 €
Baigtas įgyvendinti
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje (II-asis etapas)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001
Lietuvos mokslo taryba
2 589 055,84 € Taip, 2011-03-01 Taip, 2011-03-01 Netaikoma Finansuoti
6 509 677,48 €
4 643 236,16 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Vytauto Didžiojo universitetas
4 151 021,2 € Taip, 2011-03-01 Taip, 2011-03-01 Netaikoma Finansuoti
9 864 733,32 €
5 096 102,24 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001
Lietuvos mokslo taryba
868 633,57 € Taip, 2009-09-07 Taip, 2009-09-07 Netaikoma Finansuoti
2 008 524,57 €
1 815 732,54 €
Baigtas įgyvendinti
Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas
VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001
Lietuvos mokslo taryba
2 475 580,98 € Taip, 2009-02-03 Taip, 2009-02-10 Netaikoma Finansuoti
4 935 561,57 €
2 034 867,05 €
Baigtas įgyvendinti
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.