Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas VP1-3.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 2 506 208,58 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 2 506 208,58 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 047 814,53 €
ES lėšų 3 440 642,35 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 4 047 814,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 047 814,53 €
ES lėšų 3 440 642,35 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001
Vytauto Didžiojo universitetas
2 506 208,58 € Taip, 2011-01-13 Taip, 2011-01-13 Netaikoma Finansuoti
4 047 814,53 €
3 440 642,35 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos).
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 6 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.