Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas VP1-3.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 2 506 208,58 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 2 506 208,58 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 047 814,53 €
ES lėšų 3 440 642,35 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 4 047 814,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 047 814,53 €
ES lėšų 3 440 642,35 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001
Vytauto Didžiojo universitetas
2 506 208,58 € Taip, 2011-01-13 Taip, 2011-01-13 Netaikoma Finansuoti
4 047 814,53 €
3 440 642,35 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos).
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.