Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse VP1-3.2-ŠMM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.2-ŠMM-01-K
Visos užregistruotos paraiškos 7 Prašomas finansavimas 1 555 269,79 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 4 Prašomas finansavimas 932 882,65 €
Skirtas finansavimas Iš viso 939 347,96 €
ES lėšų 939 347,96 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 1 878 696,19 €
Skirtas finansavimas Iš viso 939 347,96 €
ES lėšų 939 347,96 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-001
UAB "GT Innovation"
380 533,54 € Taip, 2011-11-18 Taip, 2011-11-18 Taip, 2011-11-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
UAB „GT Innovation“ mokslinio potencialo bei konkurencingumo stiprinimas įkuriant mokslinių tyrimų padalinį
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-005
Uždaroji akcinė bendrovė "Biomapas"
150 378,39 € Taip, 2011-12-15 Taip, 2011-12-15 Taip, 2011-12-15 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Mokslinės tiriamosios veiklos plėtra UAB „Biomapas“
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-006
UAB "Mantinga Food"
91 475,21 € Taip, 2011-11-18 Taip, 2011-11-18 Taip, 2011-11-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimas, atliekant sveikatai palankių maisto produktų kompozicijų sukūrimui reikalingus tyrimus
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-002
Viešoji įstaiga Baltijos pažangių technologijų institutas
128 302,25 € Taip, 2011-12-29 Taip, 2011-12-29 Taip, 2011-12-29 Finansuoti
125 735,78 €
125 735,78 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimas Viešojoje įstaigoje Baltijos pažangių technologijų institutas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros darbams atlikti
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-003
UAB "LIX Solutions"
52 028,77 € Taip, 2011-12-29 Taip, 2011-12-29 Taip, 2011-12-29 Finansuoti
51 872,86 €
51 872,86 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos darbuotojo įdarbinimas UAB "LIX solutions"
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-004
UAB "Baltic food partners"
363 598,03 € Taip, 2011-12-29 Taip, 2011-12-29 Taip, 2011-12-29 Finansuoti
373 406,08 €
373 406,08 €
Baigtas įgyvendinti
Inovatyvių žuvininkystės produktų gamybos technologijų kūrimas ir taikymas, įdarbinant aukštos kvalifikacijos personalą
VP1-3.2-ŠMM-01-K-01-001
Uždaroji akcinė bendrovė "INOVACINIAI PROJEKTAI"
388 953,6 € Taip, 2009-12-30 Taip, 2009-12-30 Taip, 2010-01-22 Finansuoti
388 333,24 €
388 333,24 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslinio potencialo stiprinimas žinioms imliose įmonėse, orientuojantis į naujų intelektinių produktų kūrimą
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.