Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse VP1-4.1-VRM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 4 Prašomas finansavimas 10 952 991,2 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 3 Prašomas finansavimas 6 174 390,64 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 791 263,67 €
ES lėšų 5 772 574,12 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 6 791 263,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 791 263,67 €
ES lėšų 5 772 574,12 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-02-V-01-001
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
4 778 600,56 € Taip, 2009-10-02 Taip, 2009-10-02
Nesudaryta sutartis
Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-02-V-01-004
Viešoji įstaiga LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS
669 022,24 € Taip, 2013-10-04 Taip, 2013-10-04 Netaikoma Finansuoti
667 853,77 €
567 675,7 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje
VP1-4.1-VRM-02-V-01-003
Valstybės tarnybos departamentas
868 860,06 € Taip, 2013-06-13 Taip, 2013-06-13 Netaikoma Finansuoti
193 008,57 €
164 057,28 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės ir savivladybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje
VP1-4.1-VRM-02-V-01-002
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
4 636 508,34 € Taip, 2010-03-15 Taip, 2010-03-15 Netaikoma Finansuoti
5 930 401,33 €
5 040 841,14 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.