Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas VP1-4.2-VRM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-05-V
Visos užregistruotos paraiškos 7 Prašomas finansavimas 7 663 048,28 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 7 Prašomas finansavimas 7 663 048,28 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 063 469,59 €
ES lėšų 7 703 949,13 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 9 063 469,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 063 469,59 €
ES lėšų 7 703 949,13 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-05-V-03-001
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
4 185 015,67 € Taip, 2012-06-19 Taip, 2012-06-19 Netaikoma Finansuoti
5 288 199,17 €
4 494 969,29 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-001
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
271 262,45 € Taip, 2009-10-05 Taip, 2010-05-19 Netaikoma Finansuoti
276 447,67 €
234 980,51 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose įvertinimas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-005
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
257 008,8 € Taip, 2010-01-13 Taip, 2010-01-13 Netaikoma Finansuoti
302 363,3 €
257 008,8 €
Baigtas įgyvendinti
Intelektinių (pažangių) transporto sistemų (ITS) įgyvendinimo Lietuvoje studija
VP1-4.2-VRM-05-V-01-003
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
295 397,94 € Taip, 2009-11-11 Taip, 2009-11-11 Netaikoma Finansuoti
336 033,94 €
285 628,85 €
Baigtas įgyvendinti
Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams
VP1-4.2-VRM-05-V-01-004
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
505 676,55 € Taip, 2009-11-11 Taip, 2009-11-11 Netaikoma Finansuoti
502 026,41 €
426 722,45 €
Baigtas įgyvendinti
Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo (toliau – Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė)
VP1-4.2-VRM-05-V-01-002
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
39 332,14 € Taip, 2009-11-02 Taip, 2009-11-02 Netaikoma Finansuoti
39 332,14 €
33 432,32 €
Baigtas įgyvendinti
Europos Komisijos Pasiūlymo dėl vartotojų teisių direktyvos galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas.
VP1-4.2-VRM-05-V-02-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2 109 354,73 € Taip, 2009-10-05 Taip, 2009-10-05 Netaikoma Finansuoti
2 319 066,96 €
1 971 206,91 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 8 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.