Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas VP1-4.2-VRM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-05-V
Visos užregistruotos paraiškos 7 Prašomas finansavimas 7 663 048,28 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 7 Prašomas finansavimas 7 663 048,28 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 063 469,59 €
ES lėšų 7 703 949,13 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 9 063 469,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 063 469,59 €
ES lėšų 7 703 949,13 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-05-V-03-001
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
4 185 015,67 € Taip, 2012-06-19 Taip, 2012-06-19 Netaikoma Finansuoti
5 288 199,17 €
4 494 969,29 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-001
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
271 262,45 € Taip, 2009-10-05 Taip, 2010-05-19 Netaikoma Finansuoti
276 447,67 €
234 980,51 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose įvertinimas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-005
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
257 008,8 € Taip, 2010-01-13 Taip, 2010-01-13 Netaikoma Finansuoti
302 363,3 €
257 008,8 €
Baigtas įgyvendinti
Intelektinių (pažangių) transporto sistemų (ITS) įgyvendinimo Lietuvoje studija
VP1-4.2-VRM-05-V-01-003
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
295 397,94 € Taip, 2009-11-11 Taip, 2009-11-11 Netaikoma Finansuoti
336 033,94 €
285 628,85 €
Baigtas įgyvendinti
Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams
VP1-4.2-VRM-05-V-01-004
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
505 676,55 € Taip, 2009-11-11 Taip, 2009-11-11 Netaikoma Finansuoti
502 026,41 €
426 722,45 €
Baigtas įgyvendinti
Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo (toliau – Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė)
VP1-4.2-VRM-05-V-01-002
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
39 332,14 € Taip, 2009-11-02 Taip, 2009-11-02 Netaikoma Finansuoti
39 332,14 €
33 432,32 €
Baigtas įgyvendinti
Europos Komisijos Pasiūlymo dėl vartotojų teisių direktyvos galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas.
VP1-4.2-VRM-05-V-02-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2 109 354,73 € Taip, 2009-10-05 Taip, 2009-10-05 Netaikoma Finansuoti
2 319 066,96 €
1 971 206,91 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.