Viešųjų politikų reformų skatinimas VP1-4.3-VRM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 26 Prašomas finansavimas 20 337 642,87 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 24 Prašomas finansavimas 19 324 499,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 19 822 541,18 €
ES lėšų 16 849 159,96 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 23 Bendra projektų vertė 17 987 243,45 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 987 243,45 €
ES lėšų 15 289 156,89 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-004
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
912 303,06 € Ne, 2011-02-19
Nesudaryta sutartis
Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-010
Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
100 839,9 €
Nesudaryta sutartis
Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-015
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
868 860,06 € Taip, 2013-11-18 Taip, 2013-11-18 Netaikoma Finansuoti
868 860,06 €
738 531,05 €
Baigtas įgyvendinti
Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus
VP1-4.3-VRM-02-V-05-013
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
196 941,61 € Taip, 2013-10-28 Taip, 2013-10-28 Netaikoma Finansuoti
228 452,27 €
194 184,43 €
Baigtas įgyvendinti
Skubios pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties prie-žasčių teikimo Lietuvoje organizacinės sistemos sukūrimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-014
Higienos institutas
100 839,9 € Taip, 2013-10-28 Taip, 2013-10-28 Netaikoma Finansuoti
100 822,89 €
85 699,45 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-009
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
270 794,72 € Taip, 2013-06-13 Taip, 2013-06-13 Netaikoma Finansuoti
298 658,04 €
253 859,33 €
Baigtas įgyvendinti
Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-012
Higienos institutas
837 099,46 € Taip, 2013-06-13 Taip, 2013-06-13 Netaikoma Finansuoti
761 591,05 €
647 352,4 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą
VP1-4.3-VRM-02-V-08-001
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1 160 851,19 € Taip, 2013-05-10 Taip, 2013-05-10 Netaikoma Finansuoti
1 089 320,72 €
925 922,61 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas
VP1-4.3-VRM-02-V-06-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
318 582,02 € Taip, 2013-04-29 Taip, 2013-04-30 Netaikoma Finansuoti
273 242,14 €
232 255,81 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemos sukūrimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-011
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
914 591,79 € Taip, 2013-01-17 Taip, 2013-01-17 Netaikoma Finansuoti
829 708,96 €
705 252,61 €
Baigtas įgyvendinti
„Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą“ („Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Gegužės 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.