Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka VP1-4.3-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 8 Prašomas finansavimas 1 734 472,3 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 8 Prašomas finansavimas 1 734 472,3 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 724 408,75 €
ES lėšų 1 465 747,42 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 1 579 598,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 579 598,74 €
ES lėšų 1 342 658,91 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-005
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
54 158,92 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
63 715,99 €
54 158,59 €
Baigtas įgyvendinti
Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje (toliau - Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant ES teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-006
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
144 810,01 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
142 275,83 €
120 934,46 €
Baigtas įgyvendinti
Ikiprekybinių pirkimų teisinės aplinkos sukūrimas (IPTAS)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-007
VšĮ "Versli Lietuva"
144 810,01 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
144 810,01 €
123 088,51 €
Nutrauktas
Verslo atmintinių ir leidimų informacijos pateikimas Verslo Vartų portale bei leidimų (licencijų) reglamentavimo tobulinimas (VALIP)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-008
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
201 718,79 € Taip, 2013-10-11 Taip, 2013-10-11 Netaikoma Finansuoti
181 073,63 €
153 912,58 €
Baigtas įgyvendinti
Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-004
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
266 306,77 € Taip, 2010-01-13 Taip, 2010-01-13 Netaikoma Finansuoti
266 048,12 €
226 140,9 €
Baigtas įgyvendinti
"Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste", santrumpa - (toliau - AN vertinimas)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
75 239,63 € Taip, 2009-10-16 Taip, 2009-10-16 Netaikoma Finansuoti
85 577,94 €
72 741,24 €
Baigtas įgyvendinti
Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai, sukūrimas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-003
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
36 492,12 € Taip, 2009-10-16 Taip, 2009-10-16 Netaikoma Finansuoti
33 275,45 €
28 284,13 €
Baigtas įgyvendinti
Administracinės naštos piliečiams mažinimas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-001
Viešoji įstaiga "Lietuvos ekonominės plėtros agentūra"
810 936,05 € Taip, 2009-10-09 Taip, 2009-10-09 Netaikoma Finansuoti
807 631,78 €
686 487,01 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.