ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (2.programa) VP2-6.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.1-FM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 6 Prašomas finansavimas 10 389 542,4 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 6 Prašomas finansavimas 10 389 542,4 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 832 536,8 €
ES lėšų 29 832 536,8 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 29 832 536,8 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 832 536,8 €
ES lėšų 29 832 536,8 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-6.1-FM-01-V-02-001
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
91 519,93 € Taip, 2013-02-20 Taip, 2013-02-20 Netaikoma Finansuoti
282 630,93 €
282 630,93 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai priskirtų ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų įgyvendinimas
VP2-6.1-FM-01-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
99 337,35 € Taip, 2008-11-25 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
822 780,64 €
822 780,64 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
VP2-6.1-FM-01-V-01-002
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
4 773 155,12 € Taip, 2008-11-26 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
17 248 262,4 €
17 248 262,4 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą (toliau - VKSFU)
VP2-6.1-FM-01-V-01-003
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
359 708,06 € Taip, 2008-12-04 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
1 523 385,66 €
1 523 385,66 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės biudžetinei įstaigai Informacinės visuomenės plėtros komitetui pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas.
VP2-6.1-FM-01-V-01-004
Transporto investicijų direkcija
2 267 397,47 € Taip, 2008-12-03 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
4 866 702,84 €
4 866 702,84 €
Baigtas įgyvendinti
Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą
VP2-6.1-FM-01-V-01-005
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2 798 424,47 € Taip, 2008-11-25 Taip, 2008-12-01 Netaikoma Finansuoti
5 088 774,33 €
5 088 774,33 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, vykdymas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.