ES struktūrinės paramos vertinimas (2.programa) VP2-6.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.2-FM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 6 Prašomas finansavimas 377 954,12 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 6 Prašomas finansavimas 377 954,12 €
Skirtas finansavimas Iš viso 377 954,12 €
ES lėšų 377 954,12 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 340 303,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 340 303,52 €
ES lėšų 340 303,52 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-6.2-FM-02-V-04-002
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
86 886,01 € Taip, 2011-05-03 Taip, 2011-05-12 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
86 886,01 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-04-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
43 443 € Taip, 2011-03-02 Taip, 2011-03-10 Netaikoma Finansuoti
43 443 €
43 443 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-03-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
37 650,6 € Taip, 2010-05-21 Taip, 2010-06-09 Netaikoma Finansuoti
37 650,6 €
37 650,6 €
Nutrauktas
Verslo sektoriaus finansavimo ir valstybės pagalbos teikimo iš įvairių finansavimo šaltinių (žemės ūkio fondai, struktūriniai fondai, nacionaliniai) koordinavimo vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-03-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
57 924 € Taip, 2010-03-23 Taip, 2010-03-24 Netaikoma Finansuoti
57 924 €
57 924 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-02-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
115 848,01 € Taip, 2009-03-18 Taip, 2009-04-10 Netaikoma Finansuoti
115 848,01 €
115 848,01 €
Baigtas įgyvendinti
Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo tobulinimas
VP2-6.2-FM-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
36 202,5 € Taip, 2008-12-01 Taip, 2008-12-08 Netaikoma Finansuoti
36 202,5 €
36 202,5 €
Baigtas įgyvendinti
EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.