Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 6 Prašomas finansavimas 1 766 020,34 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 6 Prašomas finansavimas 1 766 020,34 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 745 305,52 €
ES lėšų 1 483 509,69 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 1 745 305,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 745 305,52 €
ES lėšų 1 483 509,69 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006
Vytauto Didžiojo universitetas
463 337,58 € Taip, 2011-12-28 Taip, 2011-12-28 Netaikoma Finansuoti
451 514,32 €
383 787,17 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001
Šiaulių universitetas
167 967,74 € Taip, 2011-10-27 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
166 309,91 €
141 363,42 €
Baigtas įgyvendinti
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM)
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002
Vilniaus pedagoginis universitetas
289 620,02 € Taip, 2011-10-27 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
288 653,27 €
245 355,28 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003
Vilniaus pedagoginis universitetas
289 040,78 € Taip, 2011-10-28 Taip, 2011-10-28 Netaikoma Finansuoti
282 773,8 €
240 357,73 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004
Viešoji įstaiga "Mokslo parkas"
405 451,81 € Taip, 2011-10-27 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
405 451,81 €
344 634,04 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-005
Viešoji įstaiga "Globali iniciatyva psichiatrijoje"
150 602,41 € Taip, 2011-10-27 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
150 602,41 €
128 012,05 €
Baigtas įgyvendinti
Kognityvinės - elgesio korekcijos progrmaos "EQUIP" diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose (EQUIP programos diegimas VSC)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.