Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas VP2-1.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 5 Prašomas finansavimas 9 492 605,57 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 5 Prašomas finansavimas 9 492 605,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 599 916,53 €
ES lėšų 7 309 929,06 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 8 599 916,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 599 916,53 €
ES lėšų 7 309 929,06 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-003
Lietuvos miškų institutas
1 763 025,37 € Taip, 2009-03-20 Taip, 2009-06-12 Netaikoma Finansuoti
1 699 526,05 €
1 444 597,14 €
Baigtas įgyvendinti
Augalų biotechnologijos tinklo tyrimų bazės modernizavimas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-001
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
1 733 582,02 € Taip, 2009-04-02 Taip, 2009-05-29 Netaikoma Finansuoti
1 731 889,98 €
1 472 106,49 €
Baigtas įgyvendinti
Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-004
Vilniaus universitetas
2 791 720,2 € Taip, 2009-05-26 Taip, 2009-05-27 Netaikoma Finansuoti
2 353 339,01 €
2 000 338,16 €
Baigtas įgyvendinti
Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-002
Lietuvos žemdirbystės institutas
743 035,04 € Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-23 Netaikoma Finansuoti
663 289,72 €
563 796,27 €
Baigtas įgyvendinti
Tausojančio gamtinių išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės Lietuvos Žemdirbystės institute modernizavimas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-005
Lietuvos energetikos institutas
2 461 242,94 € Taip, 2009-04-20 Taip, 2009-04-28 Netaikoma Finansuoti
2 151 871,77 €
1 829 091 €
Baigtas įgyvendinti
Vandenilio energetikos technologijų centras
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 13 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.