Sąveikumas VP2-3.1-IVPK-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-06-V
Visos užregistruotos paraiškos 3 Prašomas finansavimas 8 606 125,46 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 3 Prašomas finansavimas 8 606 125,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 305 493,74 €
ES lėšų 8 759 669,69 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 10 305 493,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 305 493,74 €
ES lėšų 8 759 669,69 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-06-V-02-002
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2 488 849,63 € Taip, 2011-11-22 Taip, 2011-12-02 Netaikoma Finansuoti
2 675 330,02 €
2 274 030,52 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones
VP2-3.1-IVPK-06-V-02-001
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2 648 031,16 € Taip, 2011-10-21 Taip, 2011-10-21 Netaikoma Finansuoti
4 222 222,63 €
3 588 889,24 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra (toliau – VAIISIS plėtra)
VP2-3.1-IVPK-06-V-01-001
Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
3 469 244,67 € Taip, 2008-12-23 Taip, 2009-02-23 Netaikoma Finansuoti
3 407 941,09 €
2 896 749,93 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.