Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra VP3-1.4-AM-08-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-08-V
Visos užregistruotos paraiškos 10 Prašomas finansavimas 7 719 141,28 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 9 Prašomas finansavimas 5 736 437,37 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 619 901,43 €
ES lėšų 5 619 901,43 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 9 Bendra projektų vertė 5 619 901,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 619 901,43 €
ES lėšų 5 619 901,43 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-08-V-02-003
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1 982 703,91 € Taip, 2011-07-21 Ne, 2011-09-13
Nesudaryta sutartis
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse.
VP3-1.4-AM-08-V-02-009
Lietuvos zoologijos sodas
525 988,3 € Taip, 2013-08-21 Taip, 2013-10-10 Netaikoma Finansuoti
593 695,98 €
593 695,98 €
Baigtas įgyvendinti
Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui
VP3-1.4-AM-08-V-02-010
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
53 579,7 € Taip, 2013-08-28 Taip, 2013-11-11 Netaikoma Finansuoti
38 864,05 €
38 864,05 €
Baigtas įgyvendinti
Pasirengimas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus akmenų parko atnaujinimui
VP3-1.4-AM-08-V-02-005
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1 835 890,6 € Taip, 2011-12-02 Taip, 2012-01-31 Netaikoma Finansuoti
1 835 890,6 €
1 835 890,6 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse.
VP3-1.4-AM-08-V-02-006
Lietuvos zoologijos sodas
75 301,2 € Taip, 2012-01-12 Taip, 2012-01-30 Netaikoma Finansuoti
65 110,35 €
65 110,35 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas
VP3-1.4-AM-08-V-02-004
Aplinkos apsaugos agentūra
104 193,26 € Taip, 2011-08-10 Taip, 2011-10-05 Netaikoma Finansuoti
80 878,28 €
80 878,28 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę
VP3-1.4-AM-08-V-02-002
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
86 036,26 € Taip, 2011-05-12 Taip, 2011-07-28 Netaikoma Finansuoti
85 942,59 €
85 942,59 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas
VP3-1.4-AM-08-V-02-001
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
115 848,01 € Taip, 2011-05-20 Taip, 2011-06-10 Netaikoma Finansuoti
132 926,61 €
132 926,61 €
Baigtas įgyvendinti
Etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, architektūros elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose
VP3-1.4-AM-08-V-01-009
Aplinkos apsaugos agentūra
188 209,86 € Taip, 2010-06-08 Taip, 2010-07-30 Netaikoma Finansuoti
184 539,14 €
184 539,14 €
Baigtas įgyvendinti
Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes Lietuvoje rengimas ir leidyba
VP3-1.4-AM-08-V-01-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 751 390,18 € Taip, 2009-12-15 Taip, 2009-12-15 Netaikoma Finansuoti
2 602 053,83 €
2 602 053,83 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir internetiniame portale.
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.