Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-07-V
Visos užregistruotos paraiškos 4 Prašomas finansavimas 10 221 664,08 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 3 Prašomas finansavimas 6 814 369,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 780 114,07 €
ES lėšų 5 763 096,95 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 6 780 114,07 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 780 114,07 €
ES lėšų 5 763 096,95 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-003
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
3 407 294,34 € Taip, 2011-06-10 Ne, 2011-06-13
Nesudaryta sutartis
Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-004
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
3 407 294,34 € Taip, 2012-05-31 Taip, 2013-06-13 Netaikoma Finansuoti
3 407 294,34 €
2 896 200,19 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002
Vilniaus universitetas
1 703 647,17 € Taip, 2010-11-29 Taip, 2010-11-29 Netaikoma Finansuoti
1 703 647,17 €
1 448 100,09 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-001
Švietimo informacinių technologijų centras
1 703 428,23 € Taip, 2010-04-19 Taip, 2010-04-19 Netaikoma Finansuoti
1 669 172,56 €
1 418 796,67 €
Baigtas įgyvendinti
Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) plėtotė
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.