Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-12-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-12-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 9 905 004,63 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 9 905 004,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 905 004,63 €
ES lėšų 8 419 253,94 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 9 905 004,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 905 004,63 €
ES lėšų 8 419 253,94 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-12-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
9 905 004,63 € Taip, 2009-05-19 Taip, 2009-06-02 Netaikoma Finansuoti
9 905 004,63 €
8 419 253,94 €
Baigtas įgyvendinti
Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.