Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-13-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Visos užregistruotos paraiškos 65 Prašomas finansavimas 128 379 479,3 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 62 Prašomas finansavimas 119 531 587,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 121 032 999,27 €
ES lėšų 102 878 049,38 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 62 Bendra projektų vertė 121 032 999,27 €
Skirtas finansavimas Iš viso 121 032 999,27 €
ES lėšų 102 878 049,38 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-012
Bukiškių žemės ūkio mokykla
4 633 920,3 € Taip, 2011-07-26 Ne, 2011-07-26
Nesudaryta sutartis
Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse
VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-030
Marijampolės profesinio rengimo centras
1 882 530,12 €
Nesudaryta sutartis
Melioracijos (kelių statybos/ remonto) transporto darbuotojų sektorinio centro sukūrimas ir praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre
VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-032
Marijampolės profesinio rengimo centras
2 331 441,15 €
Nesudaryta sutartis
Žemės ūkio technologijų sektorinio praktinio mokymo centro (PMC) sukūrimas ir praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre (PRC)
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-021
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
130 329,01 € Taip, 2013-02-21 Taip, 2013-03-05 Netaikoma Finansuoti
130 329,01 €
110 779,66 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinio rengimo aplinkos gerinimas ir modulinio mokymo bazės kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-016
Viešoji įstaiga Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai"
86 886,01 € Taip, 2012-11-27 Taip, 2012-11-27 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
73 853,1 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-018
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
130 329,01 € Taip, 2012-11-26 Taip, 2012-11-27 Netaikoma Finansuoti
130 329,01 €
110 779,66 €
Baigtas įgyvendinti
Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-020
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
86 886,01 € Taip, 2012-11-27 Taip, 2012-11-27 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
73 853,1 €
Baigtas įgyvendinti
Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos technikos priežiūros verslo darbuotojų mokymo bazės sukūrimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-017
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
130 329,01 € Taip, 2012-11-19 Taip, 2012-11-19 Netaikoma Finansuoti
130 329,01 €
110 779,66 €
Baigtas įgyvendinti
Statybos sektoriaus darbuotojų profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros plėtra Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-019
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
150 602,41 € Taip, 2012-10-22 Taip, 2012-11-15 Netaikoma Finansuoti
150 602,41 €
128 012,05 €
Baigtas įgyvendinti
Kvalifikuotų medienos ruošos specialistų profesiniam technologiniam mokymui reikalingos infrastruktūros plėtra.
VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-036
Bukiškių žemės ūkio mokykla
4 633 920,3 € Taip, 2012-06-15 Taip, 2012-06-19 Netaikoma Finansuoti
4 633 920,3 €
3 938 832,25 €
Baigtas įgyvendinti
Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Rugsėjo 17 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.