Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-14-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Visos užregistruotos paraiškos 11 Prašomas finansavimas 20 981 031,65 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 16 926 351,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 520 698,1 €
ES lėšų 14 892 593,38 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 17 520 698,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 520 698,1 €
ES lėšų 14 892 593,38 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-009
Klaipėdos valstybinė kolegija
4 054 680,26 € Taip, 2010-02-03
Nesudaryta sutartis
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-011
Vilniaus kolegija
953 836,36 € Taip, 2011-08-24 Taip, 2011-08-24 Netaikoma Finansuoti
1 122 158,86 €
953 835,03 €
Baigtas įgyvendinti
Menų ir technologijų studijų sričių infrastruktūros modernizavimas Vilniaus kolegijoje
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-010
Klaipėdos valstybinė kolegija
4 054 680,26 € Taip, 2010-05-31 Taip, 2010-06-30 Netaikoma Finansuoti
4 054 680,26 €
3 446 478,22 €
Baigtas įgyvendinti
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-003
Kauno kolegija
3 185 820,2 € Taip, 2010-02-01 Taip, 2010-05-10 Netaikoma Finansuoti
3 185 820,2 €
2 707 947,17 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra ir valdymo optimizavimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-001
Panevėžio kolegija
333 063,02 € Taip, 2010-02-03 Taip, 2010-03-22 Netaikoma Finansuoti
333 063,02 €
283 103,57 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio kolegijos informatikos inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-004
Žemaitijos kolegija
434 430,03 € Taip, 2010-02-26 Taip, 2010-03-25 Netaikoma Finansuoti
425 067,42 €
361 307,31 €
Baigtas įgyvendinti
Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto studijų bazės sukūrimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005
Vilniaus kolegija
1 448 071,23 € Taip, 2010-03-24 Taip, 2010-03-25 Netaikoma Finansuoti
1 448 043,32 €
1 230 836,82 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-006
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
202 734,01 € Taip, 2010-03-17 Taip, 2010-03-25 Netaikoma Finansuoti
202 734,01 €
172 323,91 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas, optimizuojant studijų bazės infrastruktūrą
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-007
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
4 923 540,32 € Taip, 2010-03-22 Taip, 2010-03-26 Netaikoma Finansuoti
5 358 955,05 €
4 555 111,79 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas (VTDK studijų infrastruktūros modernizavimas)
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-008
Šiaulių kolegija
955 746,06 € Taip, 2010-03-22 Taip, 2010-03-25 Netaikoma Finansuoti
955 746,06 €
812 384,15 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių kolegijos technologijos mokslų studijų bazės bei infrastruktūros, tiesiogiai reikalingos studijų programų kokybei pagerinti, modernizavimas – TECHNOSTUD
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.