Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-15-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Visos užregistruotos paraiškos 18 Prašomas finansavimas 16 908 226,45 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 7 Prašomas finansavimas 7 554 232,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 450 465,4 €
ES lėšų 6 264 887,62 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 7 541 635,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 450 465,4 €
ES lėšų 6 264 887,62 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-001
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
1 171 558,45 € Taip, 2010-07-29 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studijų infrastruktūros plėtra
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-004
Šiaulių kolegija
921 084,05 € Taip, 2010-07-28 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Šiaulių kolegijos biomedicinos mokslų studijų srities studentų praktiniams įgūdžiams tobulinti reikalingos bazės bei infrastruktūros modernizavimas – BIOSTUD
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-007
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
331 032,5 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
VšĮ Kolpingo kolegijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-008
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
372 120,31 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos infrastruktūros, skirtos studijoms, gerinimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-010
"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
451 998,23 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Rinkodaros praktinio imitacinio mokymo centro kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-011
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
590 473,89 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Praktinio mokymo centro sukūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-012
Utenos kolegija
1 424 418,05 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Technologijų praktinio mokymo centro įkūrimas Utenos kolegijoje
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-013
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
1 006 628,83 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos praktinio mokymo centro ,,Aktyvus namas" įkūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-015
Vilniaus kolegija
1 230 560,38 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Vilniaus kolegijos studentų praktinių gebėjimų ugdymo efektyvumo didinimas modernizuojant studijų infrastruktūrą
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-017
Marijampolės kolegija
969 605,71 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Marijampolės kolegijos infrastruktūros atnaujinimas ir Integruoto verslo organizavimo praktinio mokymo centro steigimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Gegužės 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.