Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-15-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Visos užregistruotos paraiškos 18 Prašomas finansavimas 16 908 226,45 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 7 Prašomas finansavimas 7 554 232,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 450 465,4 €
ES lėšų 6 264 887,62 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 7 541 635,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 450 465,4 €
ES lėšų 6 264 887,62 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-001
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
1 171 558,45 € Taip, 2010-07-29 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studijų infrastruktūros plėtra
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-004
Šiaulių kolegija
921 084,05 € Taip, 2010-07-28 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Šiaulių kolegijos biomedicinos mokslų studijų srities studentų praktiniams įgūdžiams tobulinti reikalingos bazės bei infrastruktūros modernizavimas – BIOSTUD
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-007
Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
331 032,5 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
VšĮ Kolpingo kolegijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-008
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
372 120,31 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos infrastruktūros, skirtos studijoms, gerinimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-010
"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
451 998,23 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Rinkodaros praktinio imitacinio mokymo centro kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-011
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
590 473,89 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Praktinio mokymo centro sukūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-012
Utenos kolegija
1 424 418,05 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Technologijų praktinio mokymo centro įkūrimas Utenos kolegijoje
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-013
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
1 006 628,83 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos praktinio mokymo centro ,,Aktyvus namas" įkūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-015
Vilniaus kolegija
1 230 560,38 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Vilniaus kolegijos studentų praktinių gebėjimų ugdymo efektyvumo didinimas modernizuojant studijų infrastruktūrą
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-017
Marijampolės kolegija
969 605,71 € Taip, 2010-07-30 Ne, 2010-07-30
Nesudaryta sutartis
Marijampolės kolegijos infrastruktūros atnaujinimas ir Integruoto verslo organizavimo praktinio mokymo centro steigimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Balandžio 2 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.