Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas VP3-3.2-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.2-AM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 33 Prašomas finansavimas 242 989 709,92 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 30 Prašomas finansavimas 226 088 349 €
Skirtas finansavimas Iš viso 205 402 368,6 €
ES lėšų 199 562 381,73 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 29 Bendra projektų vertė 225 031 794,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 191 988 952,53 €
ES lėšų 186 148 965,66 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.2-AM-01-V-01-010
Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
3 135 550,71 €
Nesudaryta sutartis
Vilniaus apskrities didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-01-011
Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
13 371 926,98 €
Nesudaryta sutartis
Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-01-023
Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"
393 883,23 € Ne, 2010-02-01
Nesudaryta sutartis
Telšių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-02-011
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
5 806 393,55 € Taip, 2013-07-31 Taip, 2013-08-27 Netaikoma Finansuoti
6 030 235,29 €
6 030 235,29 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-01-020
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
1 230 740,36 € Taip, 2010-11-25 Taip, 2010-12-15 Netaikoma Finansuoti
1 226 283,85 €
1 226 283,85 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-01-021
Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA"
1 567 571,28 € Taip, 2010-11-15 Taip, 2010-12-15 Netaikoma Finansuoti
1 507 029,12 €
1 507 029,12 €
Baigtas įgyvendinti
Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-02-001
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
9 423 639,37 € Taip, 2010-10-07 Taip, 2010-12-14 Netaikoma Finansuoti
9 463 895,79 €
9 463 895,79 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-002
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
13 413 416,07 € Taip, 2010-10-08 Taip, 2010-12-08 Netaikoma Finansuoti
13 413 416,07 €
13 413 416,07 €
Nutrauktas
Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-003
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
8 987 144,83 € Taip, 2010-10-06 Taip, 2010-11-26 Netaikoma Finansuoti
11 846 053,69 €
11 846 053,69 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-004
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
9 129 932,2 € Taip, 2010-10-07 Taip, 2010-11-26 Netaikoma Finansuoti
8 713 919,79 €
8 713 919,79 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.