ES struktūrinės paramos vertinimas (3.programa) VP3-4.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.2-FM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 10 Prašomas finansavimas 466 288,22 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 466 288,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 469 474,04 €
ES lėšų 469 474,04 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 469 474,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 469 474,04 €
ES lėšų 469 474,04 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-4.2-FM-02-V-06-001
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
23 169,6 € Taip, 2013-03-20 Taip, 2013-03-26 Netaikoma Finansuoti
26 355,42 €
26 355,42 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių poveikio "auksinei valandai" vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-05-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
43 443 € Taip, 2012-08-14 Taip, 2012-09-07 Netaikoma Finansuoti
43 443 €
43 443 €
Baigtas įgyvendinti
ES paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-05-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
28 962 € Taip, 2012-02-09 Taip, 2012-03-08 Netaikoma Finansuoti
28 962 €
28 962 €
Baigtas įgyvendinti
"Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ poveikio ir jos tęstinumo vertinimas"
VP3-4.2-FM-02-V-04-002
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
72 405 € Taip, 2011-10-24 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
72 405 €
72 405 €
Baigtas įgyvendinti
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. finansavimo prioritetų nustatymas
VP3-4.2-FM-02-V-04-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
43 443 € Taip, 2011-06-16 Taip, 2011-06-16 Netaikoma Finansuoti
43 443 €
43 443 €
Baigtas įgyvendinti
2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir jos tęstinumo vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-03-003
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
46 339,2 € Taip, 2010-04-02 Taip, 2010-04-06 Netaikoma Finansuoti
46 339,2 €
46 339,2 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo bei efektyvumo vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-03-002
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
86 886,01 € Taip, 2010-02-24 Taip, 2010-03-01 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
86 886,01 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-03-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
86 886,01 € Taip, 2010-02-11 Taip, 2010-02-18 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
86 886,01 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas.
VP3-4.2-FM-02-V-02-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
28 962 € Taip, 2009-03-10 Taip, 2009-04-10 Netaikoma Finansuoti
28 962 €
28 962 €
Baigtas įgyvendinti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas
VP3-4.2-FM-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
5 792,4 € Taip, 2008-11-18 Taip, 2008-11-25 Netaikoma Finansuoti
5 792,4 €
5 792,4 €
Baigtas įgyvendinti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ skaičiavimo metodologijos rengimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.