ES struktūrinės paramos vertinimas (1.programa) VP1-5.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 5 Prašomas finansavimas 385 194,61 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 5 Prašomas finansavimas 385 194,61 €
Skirtas finansavimas Iš viso 385 194,61 €
ES lėšų 385 194,61 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 385 194,61 €
Skirtas finansavimas Iš viso 385 194,61 €
ES lėšų 385 194,61 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-5.2-FM-02-V-05-001
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
37 650,6 € Taip, 2013-03-08 Taip, 2013-03-21 Netaikoma Finansuoti
37 650,6 €
37 650,6 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas
VP1-5.2-FM-02-V-04-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
43 443 € Taip, 2012-02-02 Taip, 2012-03-01 Netaikoma Finansuoti
43 443 €
43 443 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto rodiklių tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją metinei įgyvendinimo ataskaitai
VP1-5.2-FM-02-V-03-001
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
57 924 € Taip, 2011-03-10 Taip, 2011-03-15 Netaikoma Finansuoti
57 924 €
57 924 €
Baigtas įgyvendinti
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas
VP1-5.2-FM-02-V-02-001
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
202 734,01 € Taip, 2010-02-25 Taip, 2010-03-01 Netaikoma Finansuoti
202 734,01 €
202 734,01 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m. (ŽIPVP)
VP1-5.2-FM-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
43 443 € Taip, 2008-11-24 Taip, 2008-11-25 Netaikoma Finansuoti
43 443 €
43 443 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijų rengimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.