ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas VP4-1.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.1-FM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 15 Prašomas finansavimas 20 100 768,06 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 15 Prašomas finansavimas 20 100 768,06 €
Skirtas finansavimas Iš viso 63 668 063,03 €
ES lėšų 54 117 853,53 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 15 Bendra projektų vertė 63 668 063,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 63 668 063,03 €
ES lėšų 54 117 853,53 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
127 548,66 € Taip, 2014-06-10 Taip, 2014-06-10 Netaikoma Finansuoti
55 143,65 €
46 872,1 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
99 223,82 € Taip, 2014-06-12 Taip, 2014-06-12 Netaikoma Finansuoti
56 939,3 €
48 398,4 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-03-001
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
1 712 329,7 € Taip, 2013-08-26 Taip, 2013-08-28 Netaikoma Finansuoti
1 694 856,71 €
1 440 628,15 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą (toliau - VKSFU)
VP4-1.1-FM-01-V-02-001
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
71 246,52 € Taip, 2013-07-22 Taip, 2013-07-22 Netaikoma Finansuoti
170 354,49 €
144 801,32 €
Baigtas įgyvendinti
LR Energetikos ministerijos dalyvavimas rengiant 2014-2020 m. Veiksmų programą bei pasirengimas atlikti Tarpinės institucijos funkcijas 2014-2020 m.
VP4-1.1-FM-01-V-02-002
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
144 810,01 € Taip, 2013-07-24 Taip, 2013-07-25 Netaikoma Finansuoti
379 402,22 €
322 491,89 €
Baigtas įgyvendinti
VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-02-003
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
163 924,93 € Taip, 2013-07-24 Taip, 2013-07-25 Netaikoma Finansuoti
364 631,6 €
309 936,86 €
Baigtas įgyvendinti
LR Kultūros ministerijos pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-01-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
1 137 048,19 € Taip, 2008-12-03 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
6 008 941,94 €
5 107 600,65 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-01-002
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
1 211 480,54 € Taip, 2008-12-05 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
2 404 657,09 €
2 043 958,53 €
Baigtas įgyvendinti
"Efektyvus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų administravimo sistemos funkcijų užtikrinimas ir vykdymas įgyvendinant 2007-2013 metų ES paramos panaudojimo strategiją"
VP4-1.1-FM-01-V-01-003
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
2 378 649,21 € Taip, 2008-11-28 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
7 372 016,91 €
6 266 214,38 €
Baigtas įgyvendinti
Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, auditas. Sutrumpintai - Lietuvos 2007-2013 m. ES paramos panaudojimo auditas.
VP4-1.1-FM-01-V-01-004
Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
475 845,69 € Taip, 2008-11-28 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
2 659 870,25 €
2 260 889,71 €
Baigtas įgyvendinti
Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.