4 VP. Informavimas ir viešinimas VP4-1.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.2-FM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 10 Prašomas finansavimas 3 982 564,89 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 3 982 564,89 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 798 134,84 €
ES lėšų 14 278 414,61 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 16 798 134,84 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 798 134,84 €
ES lėšų 14 278 414,61 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
79 935,13 € Taip, 2013-05-20 Taip, 2013-05-20 Netaikoma Finansuoti
193 755,79 €
164 692,42 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonių "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas
VP4-1.2-FM-01-V-01-001
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126 274,33 € Taip, 2008-12-08 Taip, 2008-12-15 Netaikoma Finansuoti
440 743,74 €
374 632,18 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu
VP4-1.2-FM-01-V-01-002
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
88 044,49 € Taip, 2008-12-15 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
1 244 670,99 €
1 057 970,34 €
Baigtas įgyvendinti
"Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu"
VP4-1.2-FM-01-V-01-003
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
108 607,51 € Taip, 2008-12-22 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
838 160,33 €
712 436,28 €
Baigtas įgyvendinti
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų veiksmų programų informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos 2007–2013 m. ES strukūrinės paramos panaudojimo strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius
VP4-1.2-FM-01-V-01-004
Transporto investicijų direkcija
37 940,22 € Taip, 2008-12-18 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
139 886,47 €
118 903,5 €
Baigtas įgyvendinti
Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui
VP4-1.2-FM-01-V-01-005
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
119 323,45 € Taip, 2008-12-23 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
621 582,48 €
528 345,11 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu
VP4-1.2-FM-01-V-01-006
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
82 541,71 € Taip, 2008-12-23 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
1 083 758,11 €
921 194,39 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2007-2013 m. laikotarpiu administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimas ir informavimas
VP4-1.2-FM-01-V-01-007
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
50 973,12 € Taip, 2008-12-16 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
626 158,48 €
532 234,71 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas 2007-2013 m. veiksmų programų priemones
VP4-1.2-FM-01-V-01-008
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
3 228 683,97 € Taip, 2008-12-23 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
11 039 446,25 €
9 383 529,31 €
Baigtas įgyvendinti
Centralizuotas informavimo apie 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimo priemonių įgyvendinimas
VP4-1.2-FM-01-V-01-009
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
60 240,96 € Taip, 2008-12-15 Taip, 2008-12-29 Netaikoma Finansuoti
569 972,2 €
484 476,37 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.