ES struktūrinės paramos vertinimas (4.programa) VP4-1.3-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.3-FM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 28 Prašomas finansavimas 3 481 116,76 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 28 Prašomas finansavimas 3 481 116,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 564 630,73 €
ES lėšų 3 029 936,07 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 24 Bendra projektų vertė 3 390 858,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 390 858,73 €
ES lėšų 2 882 229,87 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.3-FM-01-V-06-001
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
173 772,01 € Taip, 2013-07-04 Taip, 2013-07-04 Netaikoma Finansuoti
234 592,22 €
199 403,38 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2013 m.
VP4-1.3-FM-01-V-05-005
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
72 405 € Taip, 2012-10-04 Taip, 2012-10-19 Netaikoma Finansuoti
72 405 €
61 544,25 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto " Lyčių lygybė ir nediskriminavimas" įgyvendinimui vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-004
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
173 772,01 € Taip, 2012-06-20 Taip, 2012-07-18 Netaikoma Finansuoti
173 772,01 €
147 706,21 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-003
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
72 405 € Taip, 2012-02-24 Taip, 2012-03-14 Netaikoma Finansuoti
72 405 €
61 544,25 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
57 924 € Taip, 2012-02-02 Taip, 2012-03-01 Netaikoma Finansuoti
57 924 €
49 235,4 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu, santrumpa - ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-002
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
86 886,01 € Taip, 2012-02-02 Taip, 2012-03-01 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
73 853,1 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014-2020 m. parengimas
VP4-1.3-FM-01-V-04-007
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
347 544,02 € Taip, 2011-10-05 Taip, 2011-10-27 Netaikoma Finansuoti
347 544,02 €
295 412,42 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas 2011 m.
VP4-1.3-FM-01-V-04-006
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
28 962 € Taip, 2011-04-04 Taip, 2011-04-26 Netaikoma Finansuoti
28 962 €
24 617,7 €
Nutrauktas
Ūkio ministerijos kompetencijoje esančių ES struktūrinės paramos priemonių įgyvendinimo spartos, tendencijų bei nuokrypių priežasčių vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-04-003
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
86 886,01 € Taip, 2011-03-03 Taip, 2011-03-10 Netaikoma Finansuoti
86 886,01 €
73 853,1 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-04-005
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
72 405 € Taip, 2011-03-09 Taip, 2011-03-10 Netaikoma Finansuoti
115 848,01 €
98 470,81 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.