ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (1.programa) VP1-5.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.1-FM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 3 Prašomas finansavimas 9 792 142,6 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 3 Prašomas finansavimas 9 792 142,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 28 986 017,59 €
ES lėšų 28 986 017,59 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 28 986 017,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 28 986 017,59 €
ES lėšų 28 986 017,59 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-5.1-FM-01-V-03-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
277 835,38 € Taip, 2013-02-20 Taip, 2013-02-20 Netaikoma Finansuoti
531 116,04 €
531 116,04 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
VP1-5.1-FM-01-V-02-001
Lietuvos mokslo taryba
222 428,17 € Taip, 2010-02-17 Taip, 2010-02-18 Netaikoma Finansuoti
1 838 836,62 €
1 838 836,62 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, vykdymas (toliau vadinama - VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonės vykdymas)
VP1-5.1-FM-01-V-01-001
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
9 291 879,05 € Taip, 2008-11-27 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
26 616 064,93 €
26 616 064,93 €
Baigtas įgyvendinti
Europos socialinio fondo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 27 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.