Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse VP2-3.1-IVPK-08-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-08-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 7 240 335,09 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 7 240 335,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 544 651,3 €
ES lėšų 5 562 953,6 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 6 544 651,3 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 544 651,3 €
ES lėšų 5 562 953,6 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-08-V-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
7 240 335,09 € Taip, 2012-10-22 Taip, 2012-10-24 Netaikoma Finansuoti
6 544 651,3 €
5 562 953,6 €
Baigtas įgyvendinti
Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.