Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje VP2-3.1-IVPK-12-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-12-K
Visos užregistruotos paraiškos 8 Prašomas finansavimas 14 381 381,65 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 6 Prašomas finansavimas 11 427 257,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 207 471,42 €
ES lėšų 10 376 350,69 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 12 207 471,42 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 207 471,42 €
ES lėšų 10 376 350,69 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-008
Lietuvių kalbos institutas
434 430,03 € Taip, 2011-10-03 Ne, 2012-05-29
Nesudaryta sutartis
Esamų ir naujų Lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų bei paslaugų interneto svetainės sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001
Vilniaus universitetas
2 519 694,16 € Taip, 2011-10-27 Taip, 2012-09-05 Taip, 2012-06-13 Finansuoti
2 183 940,01 €
1 856 349 €
Baigtas įgyvendinti
LIETUVIŲ ŠNEKA VALDOMOS PASLAUGOS (LIEPA)
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003
Vilniaus universitetas
434 430,03 € Taip, 2011-10-03 Taip, 2011-11-18 Taip, 2012-05-29 Finansuoti
321 732,69 €
273 472,78 €
Baigtas įgyvendinti
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-006
Kauno technologijos universitetas
2 519 694,16 € Taip, 2011-09-20 Taip, 2011-11-16 Taip, 2012-06-14 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Balso e-paslaugos
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-002
Vilniaus universitetas
1 563 948,1 € Taip, 2011-09-28 Taip, 2011-11-29 Taip, 2011-10-28 Finansuoti
2 144 835,6 €
1 823 110,26 €
Baigtas įgyvendinti
Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-004
Vilniaus universitetas
858 063,22 € Taip, 2011-09-30 Taip, 2011-11-25 Taip, 2011-10-28 Finansuoti
822 841,88 €
699 415,6 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005
Lietuvių kalbos institutas
2 867 238,18 € Taip, 2011-10-26 Taip, 2011-11-25 Taip, 2011-10-28 Finansuoti
3 550 238,11 €
3 017 702,39 €
Baigtas įgyvendinti
IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007
Vytauto Didžiojo universitetas
3 183 883,77 € Taip, 2011-09-28 Taip, 2011-11-16 Taip, 2011-10-28 Finansuoti
3 183 883,13 €
2 706 300,66 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 28 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.