Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Visos užregistruotos paraiškos 14 Prašomas finansavimas 13 192 423,82 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 14 Prašomas finansavimas 13 192 423,82 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 733 701,93 €
ES lėšų 10 831 718,29 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 14 Bendra projektų vertė 12 743 197,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 733 701,93 €
ES lėšų 10 831 718,29 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-014
Klaipėdos universitetas
140 421,69 € Taip, 2012-11-29 Taip, 2012-11-29 Netaikoma Finansuoti
128 228,68 €
108 994,38 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos studijų programos "Inovacijų vadyba ir technologijos" rengimas ir įgyvendinimas (INOVADYBA)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-013
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
434 396,43 € Taip, 2012-10-30 Taip, 2012-10-30 Netaikoma Finansuoti
401 032,21 €
340 877,37 €
Baigtas įgyvendinti
Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003
Kauno technologijos universitetas
1 187 442,08 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
1 187 442,08 €
1 009 325,77 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų Programų Atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-004
Vytauto Didžiojo universitetas
839 898,05 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
839 898,05 €
713 913,35 €
Baigtas įgyvendinti
"Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas", santrumpa - (toliau - BIOGEONAUDA-A)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005
Vilniaus universitetas
1 719 189,06 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
1 673 278,5 €
1 422 286,72 €
Baigtas įgyvendinti
I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-006
Kauno technologijos universitetas
1 158 480,07 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
808 450,54 €
687 182,96 €
Baigtas įgyvendinti
Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007
Vilniaus dailės akademija
636 416,53 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
635 925,34 €
540 536,54 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1 156 040,89 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
1 144 120,42 €
972 502,36 €
Baigtas įgyvendinti
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimas (TRANCIV)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009
Vilniaus universitetas
1 925 168,27 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
1 963 146,72 €
1 668 674,71 €
Baigtas įgyvendinti
Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010
Kauno technologijos universitetas
868 860,06 € Taip, 2010-09-28 Taip, 2010-09-28 Netaikoma Finansuoti
868 860,06 €
738 531,04 €
Baigtas įgyvendinti
Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.