Universitetų infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-18-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Visos užregistruotos paraiškos 12 Prašomas finansavimas 45 468 616,71 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 12 Prašomas finansavimas 45 468 616,71 €
Skirtas finansavimas Iš viso 45 343 273,92 €
ES lėšų 39 421 816,9 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 46 378 608,17 €
Skirtas finansavimas Iš viso 45 343 273,92 €
ES lėšų 39 421 816,9 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Vytauto Didžiojo universitetas
2 896 200,19 € Taip, 2012-12-14 Taip, 2012-12-14 Netaikoma Finansuoti
2 896 200,19 €
2 461 770,16 €
Baigtas įgyvendinti
VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-010
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2 559 123,58 € Taip, 2011-06-03 Taip, 2011-06-28 Netaikoma Finansuoti
2 559 123,58 €
2 289 742,15 €
Baigtas įgyvendinti
"Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas"
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-008
Klaipėdos universitetas
2 103 770,71 € Taip, 2011-03-31 Taip, 2011-03-31 Netaikoma Finansuoti
2 039 739,23 €
1 825 029,84 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų ir menų studijų, IT infrastruktūros bazinės įrangos atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009
Vilniaus universitetas
4 110 467,42 € Taip, 2011-03-01 Taip, 2011-03-31 Netaikoma Finansuoti
4 052 197,66 €
3 625 650,53 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Vytauto Didžiojo universitetas
3 587 083,82 € Taip, 2011-01-24 Taip, 2011-03-15 Netaikoma Finansuoti
3 585 142,9 €
3 207 846,36 €
Baigtas įgyvendinti
Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-006
Lietuvos žemės ūkio universitetas
1 637 447,29 € Taip, 2011-01-13 Taip, 2011-03-01 Netaikoma Finansuoti
1 637 447,22 €
1 465 084,35 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-005
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
302 023 € Taip, 2011-02-17 Taip, 2011-02-21 Netaikoma Finansuoti
302 023 €
302 023 €
Baigtas įgyvendinti
LCC tarptautinio universiteto Verslo administravimo, Psichologijos ir Anglų kalbos studijų proceso optimizavimas įdiegiant interaktyvias mokymo ir mokymosi technologijas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-003
Šiaulių universitetas
1 317 619,02 € Taip, 2011-02-01 Taip, 2011-02-01 Netaikoma Finansuoti
1 316 518,46 €
1 177 937,57 €
Baigtas įgyvendinti
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO HUMANITARINIŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ, MENO SRIČIŲ STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS IR BAZINĖS ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS DIDINANT STUDIJŲ PROCESO EFEKTYVUMĄ IR TARPTAUTIŠKUMĄ
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-004
Kauno technologijos universitetas
3 620 250,23 € Taip, 2011-01-31 Taip, 2011-01-31 Netaikoma Finansuoti
3 620 250,23 €
3 077 212,7 €
Baigtas įgyvendinti
“KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę”
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-002
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
1 033 890,02 € Taip, 2011-01-27 Taip, 2011-01-31 Netaikoma Finansuoti
1 033 890,02 €
1 033 890,02 €
Baigtas įgyvendinti
ISM studijų infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.