Pažangios elektroninės paslaugos VP2-3.1-IVPK-14-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-14-K
Visos užregistruotos paraiškos 33 Prašomas finansavimas 64 339 581,64 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 17 Prašomas finansavimas 35 418 904,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 32 947 039,4 €
ES lėšų 28 004 983,48 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 16 Bendra projektų vertė 30 731 673,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 412 439,37 €
ES lėšų 25 850 573,45 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-001
Valstybės įmonė Registrų centras
2 895 929,11 € Taip, 2012-02-28 Ne, 2012-02-29 Taip, 2011-12-21
Nesudaryta sutartis
Elektroninių paslaugų ūkio subjektams ir ūkio subjektų priežiūrą atliekančioms institucijoms sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-003
Valstybės įmonė "VISAGINO ENERGIJA"
1 043 043,33 € Ne, 2011-12-21
Nesudaryta sutartis
Pažangių elektroninių paslaugų įdiegimas VĮ „Visagino energijai“
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-005
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
1 722 949,49 € Ne, 2011-12-21
Nesudaryta sutartis
E. Sveikatos paslaugos gyventojams ir pacientams
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-007
VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA
2 355 045,18 € Ne, 2011-12-21
Nesudaryta sutartis
ES paramos priemonių administravimo ir žemės ūkio ir maisto produktų rinkos plėtros skatinimo elektroninių paslaugų kūrimas
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-008
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1 798 165,17 € Ne, 2011-12-25
Nesudaryta sutartis
Elektroninių paslaugų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-009
Valstybinė metrologijos tarnyba
975 899,56 € Ne, 2011-12-20
Nesudaryta sutartis
Integruotos nacionalinės metrologinės informacinės sistemos sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-010
Švietimo informacinių technologijų centras
1 516 311,4 € Ne, 2012-05-11
Nesudaryta sutartis
Bendro priėmimo į profesines mokymo įstaigas informacinė sistema
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-018
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 895 566,79 € Ne, 2011-12-19
Nesudaryta sutartis
Elektroninės greitosios medicinos pagalbos paslaugos pilotinis projektas (eGMP)
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-020
Ugdymo plėtotės centras
1 985 293,1 € Ne, 2011-12-20
Nesudaryta sutartis
Su pasirenkamuoju vaikų švietimu susijusių el. paslaugų informacinės sistemos sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-021
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
1 587 360,4 € Ne, 2011-12-07
Nesudaryta sutartis
Kelių transporto valstybinės priežiūros pažangių elektroninių paslaugų sukūrimas (toliau – Projektas).
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.