Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Visos užregistruotos paraiškos 25 Prašomas finansavimas 12 592 207,49 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 19 Prašomas finansavimas 10 512 899,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 196 545,99 €
ES lėšų 10 196 545,99 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 19 Bendra projektų vertė 10 196 545,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 196 545,99 €
ES lėšų 10 196 545,99 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-008
Vilniaus universitetas
169 427,71 € Ne, 2012-03-14
Nesudaryta sutartis
Fundamentinių procesų žmogaus organizme tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-003
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
344 588,45 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijų srityje (CITOTECHNOLOGIJOS)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-006
Gamtos tyrimų centras
534 636,24 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Gamtinių biologinių ir geologinių išteklių tyrimai ir tvarus naudojimas (BIOGEONAUDA)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-011
Vilniaus dailės akademija
348 078,37 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
LIETUVOS DIZAINO PLATFORMA: KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ PROVERŽIO PRIELAIDOS
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010
Vilniaus universitetas
347 544,02 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
347 544,02 €
347 544,02 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013
Kauno technologijos universitetas
347 544,02 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-08-02 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
347 544,02 €
347 544,02 €
Baigtas įgyvendinti
NAUJŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ IR NANOSTRUKTŪRŲ KŪRIMAS IR TAIKYMAI PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-002
Vilniaus universitetas
546 295,39 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Naratyvų konstravimas ir komunikacija Lietuvos kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose 1990 – 2011 m.
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-024
Lietuvos kūno kultūros akademija
136 281,71 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Sveikatingumo sektoriaus organizacijų vadyba: specialistų kompetencijų poreikio vertinimas ir sektoriaus konkurencingumo didinimo modeliavimas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
497 499,71 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
485 771,26 €
485 771,26 €
Baigtas įgyvendinti
Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004
Vilniaus universitetas
1 371 504,58 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
1 375 299,47 €
1 375 299,47 €
Baigtas įgyvendinti
Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje.
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.