Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Visos užregistruotos paraiškos 25 Prašomas finansavimas 12 592 207,49 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 19 Prašomas finansavimas 10 512 899,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 196 545,99 €
ES lėšų 10 196 545,99 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 19 Bendra projektų vertė 10 196 545,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 196 545,99 €
ES lėšų 10 196 545,99 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-008
Vilniaus universitetas
169 427,71 € Ne, 2012-03-14
Nesudaryta sutartis
Fundamentinių procesų žmogaus organizme tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-003
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
344 588,45 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijų srityje (CITOTECHNOLOGIJOS)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-006
Gamtos tyrimų centras
534 636,24 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Gamtinių biologinių ir geologinių išteklių tyrimai ir tvarus naudojimas (BIOGEONAUDA)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-011
Vilniaus dailės akademija
348 078,37 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
LIETUVOS DIZAINO PLATFORMA: KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ PROVERŽIO PRIELAIDOS
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010
Vilniaus universitetas
347 544,02 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
347 544,02 €
347 544,02 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013
Kauno technologijos universitetas
347 544,02 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-08-02 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
347 544,02 €
347 544,02 €
Baigtas įgyvendinti
NAUJŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ IR NANOSTRUKTŪRŲ KŪRIMAS IR TAIKYMAI PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-002
Vilniaus universitetas
546 295,39 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Naratyvų konstravimas ir komunikacija Lietuvos kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose 1990 – 2011 m.
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-024
Lietuvos kūno kultūros akademija
136 281,71 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Sveikatingumo sektoriaus organizacijų vadyba: specialistų kompetencijų poreikio vertinimas ir sektoriaus konkurencingumo didinimo modeliavimas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
497 499,71 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
485 771,26 €
485 771,26 €
Baigtas įgyvendinti
Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004
Vilniaus universitetas
1 371 504,58 € Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Finansuoti
1 375 299,47 €
1 375 299,47 €
Baigtas įgyvendinti
Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje.
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 9 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.