Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė VP1-4.1-VRM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-08-V
Visos užregistruotos paraiškos 18 Prašomas finansavimas 1 749 374,91 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 17 Prašomas finansavimas 1 644 532,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 655 400,18 €
ES lėšų 1 407 090,12 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 17 Bendra projektų vertė 1 655 400,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 655 400,18 €
ES lėšų 1 407 090,12 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-08-V-01-013
Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
104 842,45 €
Nesudaryta sutartis
Atvira savivalda: valdžios ir nevyriausybinio sektorių partnerystės tinklo kūrimas (Atvira savivalda)
VP1-4.1-VRM-08-V-01-018
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
144 810,01 € Taip, 2013-08-26 Taip, 2013-08-26 Netaikoma Finansuoti
144 804,27 €
123 083,63 €
Baigtas įgyvendinti
Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika
VP1-4.1-VRM-08-V-01-016
LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
125 109,77 € Taip, 2013-07-30 Taip, 2013-07-30 Netaikoma Finansuoti
118 332,9 €
100 582,96 €
Baigtas įgyvendinti
Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse
VP1-4.1-VRM-08-V-01-017
Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"
144 797,64 € Taip, 2013-07-30 Taip, 2013-07-30 Netaikoma Finansuoti
144 797,64 €
123 077,99 €
Baigtas įgyvendinti
„Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“(NOVIBEST)
VP1-4.1-VRM-08-V-01-015
Viešoji Įstaiga "Pilietinės visuomenės institutas"
123 088,51 € Taip, 2013-06-17 Taip, 2013-06-17 Netaikoma Finansuoti
144 810,01 €
123 088,51 €
Baigtas įgyvendinti
Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas
VP1-4.1-VRM-08-V-01-014
NVO vaikams konfederacija
43 254,63 € Taip, 2013-05-14 Taip, 2013-05-14 Netaikoma Finansuoti
43 454,35 €
36 936,2 €
Baigtas įgyvendinti
NVO akademija
VP1-4.1-VRM-08-V-01-005
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
144 810,01 € Taip, 2013-05-03 Taip, 2013-05-03 Netaikoma Finansuoti
144 810,01 €
123 088,51 €
Baigtas įgyvendinti
„Lieknos Vyriausybės“ („Lean Government“) principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybių analizė
VP1-4.1-VRM-08-V-01-010
Asociacija "Jaunimo iniciatyvinė grupė"
72 147,18 € Taip, 2013-04-03 Taip, 2013-04-29 Netaikoma Finansuoti
72 144,35 €
61 322,69 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimas mieste - jaunimas miestui
VP1-4.1-VRM-08-V-01-011
Viešoji įstaiga "BENDRUOMENIŲ SANTYKIŲ KONSULTANTAI"
66 602,79 € Taip, 2013-04-25 Taip, 2013-04-25 Netaikoma Finansuoti
66 602,79 €
56 612,38 €
Baigtas įgyvendinti
Programos "Saugi kaimynystė" sukūrimas siekiant sustiprinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą
VP1-4.1-VRM-08-V-01-012
SAVIVALDOS PLĖTROS INSTITUTAS
73 852,82 € Taip, 2013-04-30 Taip, 2013-04-30 Netaikoma Finansuoti
66 357,23 €
56 403,65 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogus savivaldoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.