Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-165

Patvirtintas:
2014-03-25
Priėmė:
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rūšis:
Įsakymas
Numeris:
A1-165
Įsakymu pakeistas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. A1-547 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką", sąrašo Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15 patvirtinimo"